LongScreen

Bởi Shing Cheong Cheung

  • Chuyên mục: iOS App
  • Ngày tải lên: 09/08/2018
  • Nhà phát triển: Shing Cheong Cheung
Vui lòng sử dụng Safari trên iOS để cài đặt app
Đọc bài hướng dẫn TẠI ĐÂY

Mô tả

LongScreen là ứng dụng đơn giản để tự động kết hợp nhiều ảnh chụp màn hình theo chiều dọc hoặc cạnh nhau.

Dưới đây là cách hoạt động:

• Chụp ảnh màn hình bạn muốn kết hợp, mở ứng dụng và cấp cho nó quyền truy cập vào thư viện ảnh của bạn.

• Nhấn và chọn nhiều ảnh chụp màn hình từ thư viện, chọn tùy chọn hợp nhất của bạn và bạn đã hoàn tất! Thuật toán LongScreen sẽ phân tích những ảnh chụp màn hình đó và kết hợp chúng lại với nhau.

• Ảnh chụp màn hình đã xử lý có thể được lưu lại vào Thư viện ảnh của bạn, được gửi trong Tin nhắn, được sao chép vào clipboard, được đăng lên Facebook hoặc Twitter và hơn thế nữa. Bạn cũng có thể dễ dàng xóa các hình ảnh gốc mà bạn không còn cần nữa.

• Tăng cường luồng công việc iOS của bạn bằng cách sử dụng x-callback-url

keyboard_arrow_up