MovieMarkup is a great new app which lets you add annotation to your movies. Just import the movie, adjust the timeline and add the annotation – it is that easy. Add one or many annotations, then share the annotated movie.

Features:

Handwritten annotations – a combination of 8 different pen styles, and a huge range of colours, thicknesses and opacities; (1 for free, 7 more as in-app purchase).

Text annotation(*) – fully attributed text allowing a mixture of fonts, colours and sizes.

Images(*) – import images as annotations and position them over the movie at a size and position of your choosing.

Sounds(*) – record your own sound track which will overlay (or) overwrite the original movie audio.

Shapes – Free-hand or polygonal shapes can be used as annotations, with options to control colour, opacity and border styles.

Arrows – options to control colour, arrow styles, taper and labels.

Annotation Options – each annotation has options to control how it is displayed including an ‘animated ink’ option which makes the annotation appear as if it is being written or typed into the movie in real time.

Timeline – this lets you accurately position annotations at the correct movie frame, and also lets you preview the result in real time.

You can transform an annotation so that it moves, scales or rotates in the annotated movie.

The app has support for many electronic styluses including Apple Pencil, Wacom and Adonit.

(*) In app purchase required to allow these features in an exported annotated movie.
Bước 1: Sử dụng trình duyệt Safari hoặc Puffin để truy cập vào https://ios.codevn.net

Bước 2: Tìm app thích hợp.
Nếu bạn không thấy app ở trang chủ, bạn có thể sử dụng khung tìm kiếm với từ khóa là tên của app.

Bước 3: Chọn phiên bản và cài đặt.
Sau khi đã tìm được app bạn đang cần cài đặt, hãy chú ý đến mục CHỌN PHIÊN BẢN ngay bên dưới để cài đặt, lúc này sẽ hiện lên 1 thông báo rằng bạn có muốn cài đặt app hay không?
Chọn Install để tiến hành cài đặt.
Bây giờ bạn chỉ cần ngồi chờ cho đến khi cài đặt xong.

Bước 4: Đăng nhập tài khoản iTunes của iOS CodeVN.
Sau khi cài đặt xong, hãy mở app đó lên và sử dụng tài khoản mình cung cấp trong group iOS CodeVN để đăng nhập vào app (chỉ cần đăng nhập 1 lần đầu tiên). Bước này rất quan trọng vì nếu không đăng nhập bạn sẽ không dùng được app.

Các app trên iOS CodeVN đều ghi rõ tài khoản kích hoạt app nằm ngay dòng màu đỏ.
Các app không ghi rõ tài khoản kích hoạt đều sử dụng tài khoản [email protected] để kích hoạt.

Vui lòng truy cập id.codevn.net để lấy tài khoản kích hoạt app.

Sau khi đăng nhập mà bạn vẫn bị văng ra khỏi app thì hãy đăng nhập tài khoản vào appstore, tải 1 app free bất kỳ trong mục ĐÃ MUA sau đó tải lại app tại iOS CodeVN.

Chúc các bạn thành công

Lấy tài khoản kích hoạt
Kéo xuống để xem các phiên bản mới hơn.