Mue is a powerful and easy-to-use video editor & movie maker. Provides high-end video editing features that lets you make outstanding videos.

Video Filters and Adjustments

· Up to 54 video filters made by professional photographers, you can use them in real-time while recording or apply to videos from library.

· Adjustment tools: Brightness, Exposure, Temperature, Tint, Saturation, Vibrance, Contrast, Shadows, Highlights, Blacks, Whites, Channels, Fade, Sepia.

· Create custom filters with built-in filters and adjustment tools.

· High-end video grading tools: Color Emphasis, HSL, Toning, Shadows Toning, Highlights Toning, Curves, Fringing, Vignette and Grain.

Special Effects

· Digital glitches & errors, distortion, With these effects you can make creative videos.

· Apply snowing simulation effect to your videos is so easy, and rain with lightning effect, bonfire effect, etc.

· Other Sci-Fi effects like Heat-map, Scanning.

Clips Editing

· Editing clips in real time with simple controls, You can crop video to any size, trim video precisely, segment a video into two, speed up and slow down video, reverse video, mute audio.

· You can duplicate clips, add more clips from library, and stitch clips.

· Up to 33 video transition effects.

Camera Enhancements

· Digital Beautification: With the smart & natural beautifying function, you will get perfect smooth skin while recording videos.

· Bloom: Shooting videos in a weak light or dark night is not a problem, With our bloom function you can improve your recorded videos.

VLog Made Easy

· Long HD Video: You can record multiple long videos perfect for your Youtube VLog, you can also make Time-lapse and Slow-Motion videos.

· Multi-Resolution: Support landscape and portrait shooting mode, allow you to make standard, wide-screen and square videos as you want.

Music & Sound

· Add built-in sound effects and BGM, and adjust sound volume.

· Add music from your iPod library.

· Edit sound tracks
Bước 1: Sử dụng trình duyệt Safari hoặc Puffin để truy cập vào https://ios.codevn.net

Bước 2: Tìm app thích hợp.
Nếu bạn không thấy app ở trang chủ, bạn có thể sử dụng khung tìm kiếm với từ khóa là tên của app.

Bước 3: Chọn phiên bản và cài đặt.
Sau khi đã tìm được app bạn đang cần cài đặt, hãy chú ý đến mục CHỌN PHIÊN BẢN ngay bên dưới để cài đặt, lúc này sẽ hiện lên 1 thông báo rằng bạn có muốn cài đặt app hay không?
Chọn Install để tiến hành cài đặt.
Bây giờ bạn chỉ cần ngồi chờ cho đến khi cài đặt xong.

Bước 4: Đăng nhập tài khoản iTunes của iOS CodeVN.
Sau khi cài đặt xong, hãy mở app đó lên và sử dụng tài khoản mình cung cấp trong group iOS CodeVN để đăng nhập vào app (chỉ cần đăng nhập 1 lần đầu tiên). Bước này rất quan trọng vì nếu không đăng nhập bạn sẽ không dùng được app.

Các app trên iOS CodeVN đều ghi rõ tài khoản kích hoạt app nằm ngay dòng màu đỏ.
Các app không ghi rõ tài khoản kích hoạt đều sử dụng tài khoản [email protected] để kích hoạt.

Vui lòng truy cập id.codevn.net để lấy tài khoản kích hoạt app.

Sau khi đăng nhập mà bạn vẫn bị văng ra khỏi app thì hãy đăng nhập tài khoản vào appstore, tải 1 app free bất kỳ trong mục ĐÃ MUA sau đó tải lại app tại iOS CodeVN.

Chúc các bạn thành công

Lấy tài khoản kích hoạt
Kéo xuống để xem các phiên bản mới hơn.