Multi Translate is a professional translator and interpreter app able to translate any language into 3 others at the same time (you can select any 3 languages from 100+).

Welcome to Multi Translate Voice, the ultimate translator and interpreter application for travel enthusiasts, casual users and business professionals. Multi Translate Voice can help you translate written language and also speech from English to Chinese, Spanish, Italian, German, French, Romanian, Swiss as well as other languages. You can also translate the other way around if you so desire.

In addition, Multi Translate Voice allows you to select 3 of the 100+ supported languages and you can obtain an immediate translation in 3 target languages. Even if someone talks to you, Multi Translate Voice will automatically translate everything; even when your device is mute and thus it can be used as your own interpret if you need one.

Powered by Google Translate, Multi Translator is a very handy yet powerful professional translator/interpret app including:

**Object recognition**

Multi Translate Voice can also give you the translation for various objects too. Just place the app’s camera in front of the item, it will automatically identify the item and then share the translation with you.

**iMessage and Apple Watch support**

With help from Multi Translate Voice you can easily obtain support for iMessage and Apple Watch, so if you need any message in a foreign language the app will translate it for you in no time.

If you always wanted a good translator app and a good interpret during your travels, just download Multi Translate Voice right now and you will not be disappointed!

**Main Features**

*Text and speech translation

*More than 100 supported languages

*Smart interpret feature

*Support 1 to 1 translation

*Identify the object and translate its name to the desired language

*Adjustable voice speed and volume

*Share results to SMS, email and Twitter

*3D touch, iMessage and Apple Watch support

Currently voice recognition is supporting 28 languages:
English, Spanish, French, Arabic, Czech, Danish, German, Greek, Finnish, he, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Dutch, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Slovak, Swedish, Thai, Turkish, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional)


*Text dictionary/translator (based on Google Translate) currently supporting 104 languages: https://cloud.google.com/translate/docs/languages

Travel anywhere in the world today – with Multi Translate Voice.

Feel free to drop us a line! We’re always listening to your suggestions to improve Multi Translate Voice! If you have any issues with the app, just contact us and we will help you!
Bước 1: Sử dụng trình duyệt Safari hoặc Puffin để truy cập vào https://ios.codevn.net

Bước 2: Tìm app thích hợp.
Nếu bạn không thấy app ở trang chủ, bạn có thể sử dụng khung tìm kiếm với từ khóa là tên của app.

Bước 3: Chọn phiên bản và cài đặt.
Sau khi đã tìm được app bạn đang cần cài đặt, hãy chú ý đến mục CHỌN PHIÊN BẢN ngay bên dưới để cài đặt, lúc này sẽ hiện lên 1 thông báo rằng bạn có muốn cài đặt app hay không?
Chọn Install để tiến hành cài đặt.
Bây giờ bạn chỉ cần ngồi chờ cho đến khi cài đặt xong.

Bước 4: Đăng nhập tài khoản iTunes của iOS CodeVN.
Sau khi cài đặt xong, hãy mở app đó lên và sử dụng tài khoản mình cung cấp trong group iOS CodeVN để đăng nhập vào app (chỉ cần đăng nhập 1 lần đầu tiên). Bước này rất quan trọng vì nếu không đăng nhập bạn sẽ không dùng được app.

Các app trên iOS CodeVN đều ghi rõ tài khoản kích hoạt app nằm ngay dòng màu đỏ.
Các app không ghi rõ tài khoản kích hoạt đều sử dụng tài khoản [email protected] để kích hoạt.

Vui lòng truy cập id.codevn.net để lấy tài khoản kích hoạt app.

Sau khi đăng nhập mà bạn vẫn bị văng ra khỏi app thì hãy đăng nhập tài khoản vào appstore, tải 1 app free bất kỳ trong mục ĐÃ MUA sau đó tải lại app tại iOS CodeVN.

Chúc các bạn thành công

Lấy tài khoản kích hoạt
Kéo xuống để xem các phiên bản mới hơn.