Neutron is the professional music player with a high quality 32/64-bit audio rendering engine which delivers the best possible Hi-Fi grade quality of sound on iOS device.

The reliable, platform independent, native core provides consistent behavior on all devices. Carefully developed DSP effects such as Parametric or Graphic EQ, Compressor, Surround Sound, Crossfeeder, Crossfader, Tempo, Pitch and others, help to tune audio to a desired result.

Neutron can source music files from device or network sources such as SMB/CIFS, UPnP/DLNA, FTP, WebDAV and send audio either to headphones, or directly to USB DAC or to UPnP/DLNA or Chromecast renderer without a format limitation!

Neutron is developed for audiophiles and those who really love and value music. Consider using Hi-Fi/Hi-End audio hardware for the best result.

Get used to Neutron and have full control over your media library and sound!

FEATURES

* 32/64-bit audio processing (high quality HD audio).
* OS and platform independent decoding and audio processing.
* Bit-perfect playback.
* Audio formats: MP3, OGG (Vorbis), FLAC, OPUS, AC3, AAC, M4A, M4B, M4R, MP4, 3GP, 3G2, MOV, ALAC, APE (Monkey’s Audio), WV (WavPack), MPC (MusePack), WAV, AU, AIFF.
* DSD decoding (requires fast CPU, minimally DSD64).
* DOP (DSD over PCM), DXD.
* Module music formats: MOD, IM, XM, S3M.
* Voice audio format: SPEEX.
* Playlists: CUE, M3U, PLS, ASX, RAM, XSPF, WPL.
* Lyrics (.LRC files, metadata).
* Streaming audio (plays Internet radio streams, Icecast).
* Supports large media libraries.
* Network music sources:
– SMB/CIFS network device (NAS or PC, Samba shares);
– UPnP/DLNA media server;
– FTP server;
– WebDAV server.
* Output to Chromecast (up to 24-bit, 192 kHz).
* Output to UPnP/DLNA Media Renderer (up to 24-bit, 768 kHz).
* Direct output to USB DAC (via USB OTG adapter, up to 24-bit, 768 kHz).
* 32-bit output (IEEE 754, optional).
* UPnP/DLNA Media Renderer (server).
* Device local music library management via internal FTP server.
* DSP effects:
– Parametric Equalizer (4-30 band, fully configurable: type, frequency, Q, gain);
– Graphic EQ mode with 21 common presets;
– Surround Sound (Ambiophonic R.A.C.E.);
– Crossfeed (better stereo sound perception in headphones);
– Compressor / Limiter;
– Time Delay (loudspeaker time alignment);
– Dithering (minimize quantization);
– Pitch, Tempo (playback speed and pitch correction).
* Speaker overload protecting filters: Subsonic, Ultrasonic.
* Normalization by Peak, RMS (Preamp gain calculation after DSP effects).
* Replay Gain from metadata.
* Gapless playback.
* Hardware and Preamp volume controls.
* Crossfade.
* Phase inversion.
* High quality real-time optional resampling (Quality and Audiophile modes).
* Real-time Spectrum and RMS analyzers.
* Balance.
* Mono mode.
* Playback modes: Shuffle, Loop, Single Track, Sequential, Queue.
* Playlist management.
* Media library grouping by: album, artist, composer, genre, year, rating, folder.
* Artist grouping by ‘Album Artist’ category.
* Folder mode.
* Clock mode.
* Timers: sleep, wake.
* Interface languages: Русский, 中文 (繁体), 中文 (简体), 한국어, 日本語, Việt, ไทย, Deutsch, Italiano, Français, English, Español, ελληνικά, Português, Magyar, Polski, العربية, Türk.
Bước 1: Sử dụng trình duyệt Safari hoặc Puffin để truy cập vào https://ios.codevn.net

Bước 2: Tìm app thích hợp.
Nếu bạn không thấy app ở trang chủ, bạn có thể sử dụng khung tìm kiếm với từ khóa là tên của app.

Bước 3: Chọn phiên bản và cài đặt.
Sau khi đã tìm được app bạn đang cần cài đặt, hãy chú ý đến mục CHỌN PHIÊN BẢN ngay bên dưới để cài đặt, lúc này sẽ hiện lên 1 thông báo rằng bạn có muốn cài đặt app hay không?
Chọn Install để tiến hành cài đặt.
Bây giờ bạn chỉ cần ngồi chờ cho đến khi cài đặt xong.

Bước 4: Đăng nhập tài khoản iTunes của iOS CodeVN.
Sau khi cài đặt xong, hãy mở app đó lên và sử dụng tài khoản mình cung cấp trong group iOS CodeVN để đăng nhập vào app (chỉ cần đăng nhập 1 lần đầu tiên). Bước này rất quan trọng vì nếu không đăng nhập bạn sẽ không dùng được app.

Các app trên iOS CodeVN đều ghi rõ tài khoản kích hoạt app nằm ngay dòng màu đỏ.
Các app không ghi rõ tài khoản kích hoạt đều sử dụng tài khoản [email protected] để kích hoạt.

Vui lòng truy cập id.codevn.net để lấy tài khoản kích hoạt app.

Sau khi đăng nhập mà bạn vẫn bị văng ra khỏi app thì hãy đăng nhập tài khoản vào appstore, tải 1 app free bất kỳ trong mục ĐÃ MUA sau đó tải lại app tại iOS CodeVN.

Chúc các bạn thành công

Lấy tài khoản kích hoạt
Kéo xuống để xem các phiên bản mới hơn.