Danh sách chuyên mục

niuvpn

niuvpn

v1.2

Nhà phát hành JONLANTECH Co., Ltd
Chuyên mục Apps , ID
Phiên bản 1.2
Cập nhật 21/06/2022
Mod Phiên bản cũ
Cài đặt
Tất cả các ID đều bị KHÓA VĨNH VIỄN vì thế không thể kích hoạt ứng dụng, vui lòng KHÔNG CÀI ĐẶT ứng dụng nếu thiết bị (iPhone/iPad/iPod) của bạn chưa từng đăng nhập Apple ID của iOS CodeVN

Do not need to register, do not collect any information users
VPN super accelerator
Global 12 countries 30 high-quality line nodes, infinite length, unlimited flow
Unconditional life (free) unlimited flow
Not limited to a long time, a key connection
Unlimited traffic, no need to register
Unlimited traffic, free registration, a key to connect to the world’s 12 countries 30 high-quality line nodes, safe and fast VPN software
The world’s many national server nodes, at any time let you enjoy the high-speed network
Completely free of charge without registration
Infinite length, infinite flow
Support for more than 8.0 Apple devices (iPhone, iPad, iPod)
Server node
United States (San Francisco, New Jersey, Chicago, Dallas, Miami, New York)
London, England)
Paris France)
Japan (Tokyo)
Sydney, Australia)
India (Bangalore)
Singapore
frankfurt, Germany)
Canada Toronto)
Amsterdam, The Netherlands)
China Hong Kong)
Completely free VPN, connect anytime, anywhere! No registration, no sign, no subscription, unlimited duration, unlimited traffic
Feel good to use our SuperVPN recommend to your friends
We use aws, azure hosting services to ensure that vpn service is stable We do not need you to register any personal information, do not have to worry about personal privacy!

- Tất cả các ID đều bị KHÓA VĨNH VIỄN vì thế không thể kích hoạt ứng dụng, vui lòng KHÔNG CÀI ĐẶT ứng dụng nếu thiết bị (iPhone/iPad/iPod) của bạn chưa từng đăng nhập Apple ID của iOS CodeVN.
- Nếu bạn muốn tải một app miễn phí nào đó yêu cầu iOS cao hơn máy của bạn nhưng Apple ID của bạn chưa từng tải bao giờ, hãy thử sử dụng ipatool-web tại địa chỉ https://ipatool.codevn.net.
- Bạn có thể tải ứng dụng phiên bản cũ với Apple ID của bạn bằng cách sử dụng máy tính (xem hướng dẫn tại đây) hoặc không cần máy tính (xem hướng dẫn tại đây).

Cài đặt niuvpn

1.2 for iOS 8 - 13

Có thể bạn thích