Do not need to register, do not collect any information users
VPN super accelerator
Global 12 countries 30 high-quality line nodes, infinite length, unlimited flow
Unconditional life (free) unlimited flow
Not limited to a long time, a key connection
Unlimited traffic, no need to register
Unlimited traffic, free registration, a key to connect to the world’s 12 countries 30 high-quality line nodes, safe and fast VPN software
The world’s many national server nodes, at any time let you enjoy the high-speed network
Completely free of charge without registration
Infinite length, infinite flow
Support for more than 8.0 Apple devices (iPhone, iPad, iPod)
Server node
United States (San Francisco, New Jersey, Chicago, Dallas, Miami, New York)
London, England)
Paris France)
Japan (Tokyo)
Sydney, Australia)
India (Bangalore)
Singapore
frankfurt, Germany)
Canada Toronto)
Amsterdam, The Netherlands)
China Hong Kong)
Completely free VPN, connect anytime, anywhere! No registration, no sign, no subscription, unlimited duration, unlimited traffic
Feel good to use our SuperVPN recommend to your friends
We use aws, azure hosting services to ensure that vpn service is stable We do not need you to register any personal information, do not have to worry about personal privacy!
Bước 1: Sử dụng trình duyệt Safari hoặc Puffin để truy cập vào https://ios.codevn.net

Bước 2: Tìm app thích hợp.
Nếu bạn không thấy app ở trang chủ, bạn có thể sử dụng khung tìm kiếm với từ khóa là tên của app.

Bước 3: Chọn phiên bản và cài đặt.
Sau khi đã tìm được app bạn đang cần cài đặt, hãy chú ý đến mục CHỌN PHIÊN BẢN ngay bên dưới để cài đặt, lúc này sẽ hiện lên 1 thông báo rằng bạn có muốn cài đặt app hay không?
Chọn Install để tiến hành cài đặt.
Bây giờ bạn chỉ cần ngồi chờ cho đến khi cài đặt xong.

Bước 4: Đăng nhập tài khoản iTunes của iOS CodeVN.
Sau khi cài đặt xong, hãy mở app đó lên và sử dụng tài khoản mình cung cấp trong group iOS CodeVN để đăng nhập vào app (chỉ cần đăng nhập 1 lần đầu tiên). Bước này rất quan trọng vì nếu không đăng nhập bạn sẽ không dùng được app.

Các app trên iOS CodeVN đều ghi rõ tài khoản kích hoạt app nằm ngay dòng màu đỏ.
Các app không ghi rõ tài khoản kích hoạt đều sử dụng tài khoản [email protected] để kích hoạt.

Vui lòng truy cập id.codevn.net để lấy tài khoản kích hoạt app.

Sau khi đăng nhập mà bạn vẫn bị văng ra khỏi app thì hãy đăng nhập tài khoản vào appstore, tải 1 app free bất kỳ trong mục ĐÃ MUA sau đó tải lại app tại iOS CodeVN.

Chúc các bạn thành công

Lấy tài khoản kích hoạt
Kéo xuống để xem các phiên bản mới hơn.