The Opera Mini web browser for iOS lets you do everything you want to online without wasting your data plan. It’s a fast, safe mobile web browser that saves you tons of data.
New features

* Sleek new look – Our new, lightweight design makes it easier to find what you need and do what you came online to do.

* Get the latest news – The start page keeps everything in one place. Choose the categories you’re interested in and Opera Mini will serve you the top stories and freshest content from across the web.

Why Choose Opera Mini?

* Faster browsing – Choose from search results that appear as you type; quickly access previously visited pages.
* Block ads – Save your screen space for the content you want to see and speed up browsing.
* Data savings – Reduce mobile data usage by up to 90%.
* Unlimited tabs – Open and view as many tabs as you’d like.
* Privacy – Use private tabs to browse incognito without leaving a trace on your device.
* Smart night mode – Bye-bye, sore eyes. Night mode lets you read more comfortably in the dark.
* Video boost – Turn it on to save tons of data on video. Pro tip: Video boost also reduces buffering.
* Home screen search – Use your device’s Spotlight Search to access your Speed Dial entries. Just drag down on your home screen and start typing.

More than 250 million people depend on Opera Mini to help them browse more content, faster, even on congested and sluggish networks.

Install it. Try it. Love it.
Bước 1: Sử dụng trình duyệt Safari hoặc Puffin để truy cập vào https://ios.codevn.net

Bước 2: Tìm app thích hợp.
Nếu bạn không thấy app ở trang chủ, bạn có thể sử dụng khung tìm kiếm với từ khóa là tên của app.

Bước 3: Chọn phiên bản và cài đặt.
Sau khi đã tìm được app bạn đang cần cài đặt, hãy chú ý đến mục CHỌN PHIÊN BẢN ngay bên dưới để cài đặt, lúc này sẽ hiện lên 1 thông báo rằng bạn có muốn cài đặt app hay không?
Chọn Install để tiến hành cài đặt.
Bây giờ bạn chỉ cần ngồi chờ cho đến khi cài đặt xong.

Bước 4: Đăng nhập tài khoản iTunes của iOS CodeVN.
Sau khi cài đặt xong, hãy mở app đó lên và sử dụng tài khoản mình cung cấp trong group iOS CodeVN để đăng nhập vào app (chỉ cần đăng nhập 1 lần đầu tiên). Bước này rất quan trọng vì nếu không đăng nhập bạn sẽ không dùng được app.

Các app trên iOS CodeVN đều ghi rõ tài khoản kích hoạt app nằm ngay dòng màu đỏ.
Các app không ghi rõ tài khoản kích hoạt đều sử dụng tài khoản [email protected] để kích hoạt.

Vui lòng truy cập id.codevn.net để lấy tài khoản kích hoạt app.

Sau khi đăng nhập mà bạn vẫn bị văng ra khỏi app thì hãy đăng nhập tài khoản vào appstore, tải 1 app free bất kỳ trong mục ĐÃ MUA sau đó tải lại app tại iOS CodeVN.

Chúc các bạn thành công

Lấy tài khoản kích hoạt
Kéo xuống để xem các phiên bản mới hơn.