100 SAMPLE ENTRIES ONLY. This free download gives you 100 sample entries from the new OALD 9th edition. You will not be able to cross-refer from these entries to other words that are in the full dictionary. To have access to the full dictionary with all features you will need to buy it via in-app purchase. *All existing users of the OALD8 app can also re-download OALD8 from the Catalogue tab to continue using it for free.*

Over 100 million English language learners have used Oxford Advanced Learner’s Dictionary (OALD) to develop their English skills for work and study.

Use OALD to understand what words mean, learn how to say them, and know how to use them.

With the OALD app you can:

• find over 185,000 words, phrases, and meanings – including 900 new words and meanings.

• trust the clear explanations and example sentences from the authoritative Oxford English Corpus.

Improve your pronunciation and get added listening practice

• Listen to real voice audio for words and example sentences, in both British and American English accents

• Access the high-quality audio online, or download over 116,000 sentences to listen offline

• Practise your pronunciation by listening to the audio, recording your own voice and playing it back to compare

Expand your vocabulary and produce more natural sounding English

• Learn synonyms, collocations (words which go together) and everyday expressions

• Learn the Oxford 3000 – the most important words to know in English

• Use colour illustrations to enrich your vocabulary

• Search for and study phrasal verbs and idioms

• Learn lists of related vocabulary with pre-loaded Favourites folders

Navigate quickly to find exactly what you want

• Use Full Text Search to find your word in any idiom, phrasal verb, or example sentence in the dictionary

• Tap any word in an entry to instantly look it up

• Look up words directly from many popular apps, such as Safari

Organise and personalize your favourite entries

• Create lists of your Favourites, and create folders and subfolders to store them

• Export your Favourite lists and History list
Bước 1: Sử dụng trình duyệt Safari hoặc Puffin để truy cập vào https://ios.codevn.net

Bước 2: Tìm app thích hợp.
Nếu bạn không thấy app ở trang chủ, bạn có thể sử dụng khung tìm kiếm với từ khóa là tên của app.

Bước 3: Chọn phiên bản và cài đặt.
Sau khi đã tìm được app bạn đang cần cài đặt, hãy chú ý đến mục CHỌN PHIÊN BẢN ngay bên dưới để cài đặt, lúc này sẽ hiện lên 1 thông báo rằng bạn có muốn cài đặt app hay không?
Chọn Install để tiến hành cài đặt.
Bây giờ bạn chỉ cần ngồi chờ cho đến khi cài đặt xong.

Bước 4: Đăng nhập tài khoản iTunes của iOS CodeVN.
Sau khi cài đặt xong, hãy mở app đó lên và sử dụng tài khoản mình cung cấp trong group iOS CodeVN để đăng nhập vào app (chỉ cần đăng nhập 1 lần đầu tiên). Bước này rất quan trọng vì nếu không đăng nhập bạn sẽ không dùng được app.

Các app trên iOS CodeVN đều ghi rõ tài khoản kích hoạt app nằm ngay dòng màu đỏ.
Các app không ghi rõ tài khoản kích hoạt đều sử dụng tài khoản [email protected] để kích hoạt.

Vui lòng truy cập id.codevn.net để lấy tài khoản kích hoạt app.

Sau khi đăng nhập mà bạn vẫn bị văng ra khỏi app thì hãy đăng nhập tài khoản vào appstore, tải 1 app free bất kỳ trong mục ĐÃ MUA sau đó tải lại app tại iOS CodeVN.

Chúc các bạn thành công

Lấy tài khoản kích hoạt
Kéo xuống để xem các phiên bản mới hơn.