Are you a learner of English who wants to improve your accuracy and make your English sound more natural?

The Oxford Collocations Dictionary shows you which words work together. It helps you express your ideas naturally and convincingly and is very useful for writing essays and reports.

The dictionary is an essential tool if you are preparing for the Cambridge ESOL First Certificate or Proficiency Exam, IELTS, or studying other subjects in English which require writing in English.

Look up a word to find which words are used with it. The dictionary guides you to the right word combination for your context showing you the most frequently used combinations in both British and American English.

• 250,000 word combinations and 9,000 noun, verb, and adjective collocations

• 75,000 examples showing how collocations are used

• 25 usage notes on collocations shared by words such as seasons, currencies, and language

• Pop-up definition and real voice spoken pronunciation for every word in the dictionary

• 17 pre-loaded topics contain useful word lists you can add to or edit

• Create and organize your own lists of favourite words

• Alphabetical index makes it easy to find collocates for any word in the dictionary

• ‘Did you mean…?’ function and wildcard search allow you to find a word even if you don’t know the spelling

• View your History to see the last 100 words you looked up

The word combinations are based on analysis of the Oxford English Corpus, a collection of three billion words of text from the English-speaking world that show the words that really do go together.
Bước 1: Sử dụng trình duyệt Safari hoặc Puffin để truy cập vào https://ios.codevn.net

Bước 2: Tìm app thích hợp.
Nếu bạn không thấy app ở trang chủ, bạn có thể sử dụng khung tìm kiếm với từ khóa là tên của app.

Bước 3: Chọn phiên bản và cài đặt.
Sau khi đã tìm được app bạn đang cần cài đặt, hãy chú ý đến mục CHỌN PHIÊN BẢN ngay bên dưới để cài đặt, lúc này sẽ hiện lên 1 thông báo rằng bạn có muốn cài đặt app hay không?
Chọn Install để tiến hành cài đặt.
Bây giờ bạn chỉ cần ngồi chờ cho đến khi cài đặt xong.

Bước 4: Đăng nhập tài khoản iTunes của iOS CodeVN.
Sau khi cài đặt xong, hãy mở app đó lên và sử dụng tài khoản mình cung cấp trong group iOS CodeVN để đăng nhập vào app (chỉ cần đăng nhập 1 lần đầu tiên). Bước này rất quan trọng vì nếu không đăng nhập bạn sẽ không dùng được app.

Các app trên iOS CodeVN đều ghi rõ tài khoản kích hoạt app nằm ngay dòng màu đỏ.
Các app không ghi rõ tài khoản kích hoạt đều sử dụng tài khoản [email protected] để kích hoạt.

Vui lòng truy cập id.codevn.net để lấy tài khoản kích hoạt app.

Sau khi đăng nhập mà bạn vẫn bị văng ra khỏi app thì hãy đăng nhập tài khoản vào appstore, tải 1 app free bất kỳ trong mục ĐÃ MUA sau đó tải lại app tại iOS CodeVN.

Chúc các bạn thành công

Lấy tài khoản kích hoạt
Kéo xuống để xem các phiên bản mới hơn.