Understand the differences between similar words in written and spoken English and find the right words to say exactly what you mean – and enrich your vocabulary.

How? Each entry has a group of 3-10 synonyms.

Each synonym is clearly explained in terms of meaning, grammar, and register.

An example sentence shows how each synonym is used.

Notes highlight and explain synonyms that are particularly close in meaning or easily confused so you make the right choice.

For example, the Oxford Learner’s Thesaurus helps you understand the differences between familiar words such as ‘easy’ and ‘simple’ while learning words you may not know such as ‘effortless’, ‘painless’, and ‘plain sailing’.

No two words are exactly the same. Use the Oxford Learners’ Thesaurus to choose exactly the right word:

• Over 17,000 synonyms and opposites are explained

• Alphabetical index makes it easy to find the word you are looking for

• Listen to real British and American voices pronounce the words and their synonyms

• 30 pre-loaded topics contain useful word lists you can add to or edit

• Create and organize your own lists of favourite words

• Use the notes to identify the exact difference between pairs of synonyms

• See which words are used most frequently and choose the most appropriate

• Choose the words that are right for the context: formal/informal, written/spoken, approving/disapproving

• Understand which words go together and use them correctly

• ‘Did you mean…?’ function and wildcard search allow you to find a word even if you don’t know the spelling

• View your History to see the last 100 words you looked up
Bước 1: Sử dụng trình duyệt Safari hoặc Puffin để truy cập vào https://ios.codevn.net

Bước 2: Tìm app thích hợp.
Nếu bạn không thấy app ở trang chủ, bạn có thể sử dụng khung tìm kiếm với từ khóa là tên của app.

Bước 3: Chọn phiên bản và cài đặt.
Sau khi đã tìm được app bạn đang cần cài đặt, hãy chú ý đến mục CHỌN PHIÊN BẢN ngay bên dưới để cài đặt, lúc này sẽ hiện lên 1 thông báo rằng bạn có muốn cài đặt app hay không?
Chọn Install để tiến hành cài đặt.
Bây giờ bạn chỉ cần ngồi chờ cho đến khi cài đặt xong.

Bước 4: Đăng nhập tài khoản iTunes của iOS CodeVN.
Sau khi cài đặt xong, hãy mở app đó lên và sử dụng tài khoản mình cung cấp trong group iOS CodeVN để đăng nhập vào app (chỉ cần đăng nhập 1 lần đầu tiên). Bước này rất quan trọng vì nếu không đăng nhập bạn sẽ không dùng được app.

Các app trên iOS CodeVN đều ghi rõ tài khoản kích hoạt app nằm ngay dòng màu đỏ.
Các app không ghi rõ tài khoản kích hoạt đều sử dụng tài khoản [email protected] để kích hoạt.

Vui lòng truy cập id.codevn.net để lấy tài khoản kích hoạt app.

Sau khi đăng nhập mà bạn vẫn bị văng ra khỏi app thì hãy đăng nhập tài khoản vào appstore, tải 1 app free bất kỳ trong mục ĐÃ MUA sau đó tải lại app tại iOS CodeVN.

Chúc các bạn thành công

Lấy tài khoản kích hoạt
Kéo xuống để xem các phiên bản mới hơn.