Pocket Aquarium!

Pocket Aquarium!

v2.3.1

Nhà phát hành yuan liu
Chuyên mục Games , ID
Phiên bản 2.3.1
Cập nhật 21/06/2022
Mod Phiên bản cũ
Cài đặt
Tất cả các ID đều bị KHÓA VĨNH VIỄN vì thế không thể kích hoạt ứng dụng, vui lòng KHÔNG CÀI ĐẶT ứng dụng nếu thiết bị (iPhone/iPad/iPod) của bạn chưa từng đăng nhập Apple ID của iOS CodeVN

Mua cá, nâng cấp vũ khí và nhận vật nuôi bí mật.

Bạn là chủ sở hữu của một thương hiệu mới đánh cá hồ cá, với nhiệm vụ nuôi và chăm sóc cá rất riêng của bạn!

Bắt đầu trò chơi của bạn bằng cách mua một số cá bảy màu nhỏ. Cho chúng ăn để giúp chúng phát triển, và một khi chúng đạt đến một kích thước nhất định, chúng sẽ bắt đầu thả tiền xu để bạn lấy. Thu thập tiền để mua thực phẩm tốt hơn, các món đặc biệt và, tất nhiên, nhiều cá hơn.

Khi dân số của bạn phát triển, hãy vui vẻ và phấn khích!

- Tất cả các ID đều bị KHÓA VĨNH VIỄN vì thế không thể kích hoạt ứng dụng, vui lòng KHÔNG CÀI ĐẶT ứng dụng nếu thiết bị (iPhone/iPad/iPod) của bạn chưa từng đăng nhập Apple ID của iOS CodeVN.
- Nếu bạn muốn tải một app miễn phí nào đó yêu cầu iOS cao hơn máy của bạn nhưng Apple ID của bạn chưa từng tải bao giờ, hãy thử sử dụng ipatool-web tại địa chỉ https://ipatool.codevn.net.
- Bạn có thể tải ứng dụng phiên bản cũ với Apple ID của bạn bằng cách sử dụng máy tính (xem hướng dẫn tại đây) hoặc không cần máy tính (xem hướng dẫn tại đây).

Cài đặt Pocket Aquarium!

2.1.7 2.1.8 2.2.0 2.3.1 for iOS 7 - 13

Có thể bạn thích