Power Exif is a powerful metadata tool for your photos and videos. You can easily view, edit, and remove exif metadata, including date, time, gps location, camera model, aperture, author and so on.It’s very useful for professional photographers to manage the Exif data of their photo&videos.

Features in APP:

View Exif metadata

– View location data

– View more than 60+ metadata tags like ISO, shutter speed, focal length,camera model, lens model, time stamp, aperture, shutter count,file name and a lot more.

Edit Exif metadata

– Edit GPS location data

– Edit all the exif metadata,such as data, time, author, title, description,comment,keywords, copyright, camera maker, camera model, camera lens maker, camera lens model, aperture, exposure time, software

Remove Exif metadata

– Remove all exif metadate

– Remove GPS location

Bulk edit photo Exif metadata

– Edit or remove Exif metadata of multiple photos at once

– Edit or remove GPS location data of multiple photos at once

Works with

– All of your iOS devices(iPhone, iPad,iPod Touch)

– All photos&videos in your phone camera roll, iCloud photo library and photo stream

– Support Sony, Nikon, Fuji, Canon and other camera photo formats

– Support image formats(JPG,PNG,TIFF,HEIC) and RAW formats(CR2,NEF,DNG)

Others

– Ability to copy photo Exif data to clipboard

– Support Grid view and List view

– Support for deleting the photos&videos directly in the app

– Support for reverting to original image after wrong edit

– Support direct browsing and sharing from the system album

– Ability to share photos&videos with or without Exif metadata

– Support dark mode

– Support template saving and import

What Exif metadata you can view in our app:

FileSize, ObjectName, ImageSize, ISO, FocalLength, ColorModel, Depth, Orientation, DPIHeight, DPIWidth, PixelHeight, PixelWidth, ProfileName, BrightnessValue, CFAPattern, ColorSpace, ComponentsConfiguration, CompressedBitsPerPixel, Contrast, CustomRendered, DateTimeDigitized, DateTimeOriginal, ExifVersion, ExposureTime, ExposureBiasValue, ExposureMode, ExposureProgram, FlashExposureComp, RecommendedExposureIndex, FileSource, Flash, FlashPixVersion, FocalLenIn35mmFilm, FocalLength, Gamma, ISOSpeedRatings, LensSpecification, LightSource, Aperture, ApertureValue, FNumber, MaxApertureValue, MeteringMode, PixelXDimension, PixelYDimension, Saturation, SceneCaptureType, SceneType, SensingMethod, ShutterSpeedValue, SubjectArea, SubsecTimeDigitized, WhiteBalance, SensitivityType, Sharpness, WhiteBalance, FlashCompensation, ImageStabilization, LensID, LensInfo, LensModel, Make, Model, Compression, DateTime, Orientation, PhotometricInterpretation, Software, ResolutionUnit, TileLength, TileWidth, XResolution, YResolution and so on.

If you have any questions or suggestions about our app, please e-mail [email protected] are looking forward to your feedbacks




Bước 1: Sử dụng trình duyệt Safari hoặc Puffin để truy cập vào https://ios.codevn.net

Bước 2: Tìm app thích hợp.
Nếu bạn không thấy app ở trang chủ, bạn có thể sử dụng khung tìm kiếm với từ khóa là tên của app.

Bước 3: Chọn phiên bản và cài đặt.
Sau khi đã tìm được app bạn đang cần cài đặt, hãy chú ý đến mục CHỌN PHIÊN BẢN ngay bên dưới để cài đặt, lúc này sẽ hiện lên 1 thông báo rằng bạn có muốn cài đặt app hay không?
Chọn Install để tiến hành cài đặt.
Bây giờ bạn chỉ cần ngồi chờ cho đến khi cài đặt xong.

Bước 4: Đăng nhập tài khoản iTunes của iOS CodeVN.
Sau khi cài đặt xong, hãy mở app đó lên và sử dụng tài khoản mình cung cấp trong group iOS CodeVN để đăng nhập vào app (chỉ cần đăng nhập 1 lần đầu tiên). Bước này rất quan trọng vì nếu không đăng nhập bạn sẽ không dùng được app.

Các app trên iOS CodeVN đều ghi rõ tài khoản kích hoạt app nằm ngay dòng màu đỏ.
Các app không ghi rõ tài khoản kích hoạt đều sử dụng tài khoản [email protected] để kích hoạt.

Vui lòng truy cập id.codevn.net để lấy tài khoản kích hoạt app.

Sau khi đăng nhập mà bạn vẫn bị văng ra khỏi app thì hãy đăng nhập tài khoản vào appstore, tải 1 app free bất kỳ trong mục ĐÃ MUA sau đó tải lại app tại iOS CodeVN.

Chúc các bạn thành công

Lấy tài khoản kích hoạt
Kéo xuống để xem các phiên bản mới hơn.