You do push-ups, PushFit counts.

PushFit is a simplistic push-up counter and tracker. PushFit allows you to workout at home, at the gym, or anywhere! Start your workout by placing your device on the ground under your chest. As you do push-ups, the proximity sensor in your device will automatically count and record your push-up reps. PushFit allows you to visualize workout history and patterns with graphs and calendars.

The push-up is the perfect workout. It’s simple, functional, and can be modified for any fitness level. PushFit is perfect for anyone trying to increase strength or endurance. PushFit can easily be added to any workout routine.

The push-up targets:

– Pectorals, Chest muscles

– Deltoids, Shoulders

– Biceps, front of upper arms

– Triceps, back of upper arms

– Abdominals

– Serratus anterior, side of the chest beneath the upper arm

Why do push-ups?

– Burn calories

– Improve cardiovascular health

– Strengthen shoulder joint

– Simple at-home workout that doesn’t require any extra equipment

App Features

– Records workouts in Apple Health.

– Compete with friends and family on Game Center leaderboards.

– Proximity sensor to automatically count push-ups.

– Lifetime record of push-ups, push-up sets, and workouts.

– Charts that break down workouts.

– Calendar to visualize workout patterns.

– Calorie calculation.

– Workout from home.

– Customizable app theme.

– Add your favorite photo for motivation.

– Workout reminders.
Bước 1: Sử dụng trình duyệt Safari hoặc Puffin để truy cập vào https://ios.codevn.net

Bước 2: Tìm app thích hợp.
Nếu bạn không thấy app ở trang chủ, bạn có thể sử dụng khung tìm kiếm với từ khóa là tên của app.

Bước 3: Chọn phiên bản và cài đặt.
Sau khi đã tìm được app bạn đang cần cài đặt, hãy chú ý đến mục CHỌN PHIÊN BẢN ngay bên dưới để cài đặt, lúc này sẽ hiện lên 1 thông báo rằng bạn có muốn cài đặt app hay không?
Chọn Install để tiến hành cài đặt.
Bây giờ bạn chỉ cần ngồi chờ cho đến khi cài đặt xong.

Bước 4: Đăng nhập tài khoản iTunes của iOS CodeVN.
Sau khi cài đặt xong, hãy mở app đó lên và sử dụng tài khoản mình cung cấp trong group iOS CodeVN để đăng nhập vào app (chỉ cần đăng nhập 1 lần đầu tiên). Bước này rất quan trọng vì nếu không đăng nhập bạn sẽ không dùng được app.

Các app trên iOS CodeVN đều ghi rõ tài khoản kích hoạt app nằm ngay dòng màu đỏ.
Các app không ghi rõ tài khoản kích hoạt đều sử dụng tài khoản [email protected] để kích hoạt.

Vui lòng truy cập id.codevn.net để lấy tài khoản kích hoạt app.

Sau khi đăng nhập mà bạn vẫn bị văng ra khỏi app thì hãy đăng nhập tài khoản vào appstore, tải 1 app free bất kỳ trong mục ĐÃ MUA sau đó tải lại app tại iOS CodeVN.

Chúc các bạn thành công

Lấy tài khoản kích hoạt
Kéo xuống để xem các phiên bản mới hơn.