In seconds, raven scans your valuable printed memories and you can add different template and filter combinations to your new digital photos.

Share your old memories with your friends or save it on your phone easily.

Raven turns your phone’s camera to a photo scanner that is the easiest way to meet old photos to new digital forms.

FEATURES

Your printed photos don’t have to be old and out of sight in albums. Raven offers very easy features to scan them.

– Take your printed picture photo and Raven scans it with its AI based technology in seconds.

– Edges are auto detected and edits the picture’s perspective automatically.

– If you want to change some edges and details manually, use smart rectangle tool and arrange the coordinates precisely.

STYLISH FILTERS AND TEMPLATES

Raven brings some simple and elegant filters to your unforgettable memories after the scanning process.

Filters effect the picture with a unique presentation and also Raven’s built-in templates turn the picture various covered versions.

– 8 filters to create desired feeling.

– 5 templates to present your style.

– Add to the templated picture what their names, date, location and unforgettable stories.

SAVE AND SHARE OLD MOMENTS

Everyone is accustomed to sharing photos taken recently. Do you want to save and share digital forms of your or family printed photos? It sound like the real #tbt.

– Save your photos in high resolution on your phone gallery or export to the cloud.

– Easily share with your social accounts and surprise your friends with your scattered child

hairs.
Bước 1: Sử dụng trình duyệt Safari hoặc Puffin để truy cập vào https://ios.codevn.net

Bước 2: Tìm app thích hợp.
Nếu bạn không thấy app ở trang chủ, bạn có thể sử dụng khung tìm kiếm với từ khóa là tên của app.

Bước 3: Chọn phiên bản và cài đặt.
Sau khi đã tìm được app bạn đang cần cài đặt, hãy chú ý đến mục CHỌN PHIÊN BẢN ngay bên dưới để cài đặt, lúc này sẽ hiện lên 1 thông báo rằng bạn có muốn cài đặt app hay không?
Chọn Install để tiến hành cài đặt.
Bây giờ bạn chỉ cần ngồi chờ cho đến khi cài đặt xong.

Bước 4: Đăng nhập tài khoản iTunes của iOS CodeVN.
Sau khi cài đặt xong, hãy mở app đó lên và sử dụng tài khoản mình cung cấp trong group iOS CodeVN để đăng nhập vào app (chỉ cần đăng nhập 1 lần đầu tiên). Bước này rất quan trọng vì nếu không đăng nhập bạn sẽ không dùng được app.

Các app trên iOS CodeVN đều ghi rõ tài khoản kích hoạt app nằm ngay dòng màu đỏ.
Các app không ghi rõ tài khoản kích hoạt đều sử dụng tài khoản [email protected] để kích hoạt.

Vui lòng truy cập id.codevn.net để lấy tài khoản kích hoạt app.

Sau khi đăng nhập mà bạn vẫn bị văng ra khỏi app thì hãy đăng nhập tài khoản vào appstore, tải 1 app free bất kỳ trong mục ĐÃ MUA sau đó tải lại app tại iOS CodeVN.

Chúc các bạn thành công

Lấy tài khoản kích hoạt
Kéo xuống để xem các phiên bản mới hơn.