Retouch – Smart Eraser Tool

Retouch – Smart Eraser Tool

v1.0.2

Nhà phát hành kyoung hee park
Chuyên mục Apps , ID
Phiên bản 1.0.2
Cập nhật 21/06/2022
Mod Phiên bản cũ
Cài đặt
Tất cả các ID đều bị KHÓA VĨNH VIỄN vì thế không thể kích hoạt ứng dụng, vui lòng KHÔNG CÀI ĐẶT ứng dụng nếu thiết bị (iPhone/iPad/iPod) của bạn chưa từng đăng nhập Apple ID của iOS CodeVN

[Retouch] enables you to efficiently remove unwanted objects from your photo.

You have no need to learn complex skills. You can remove any object from photo just by drawing lines or tapping with our magical object removal technology.

* Intelligent object detection

[Retouch] provides 3 convenient ways to detect objects from photo.

– Complex Objects: Select complex objects by drawing lines around them.

– Spots: Select spots or pimples by just tapping on them.

– Lines: Toggle to [Lines] mode and select lines by tapping on them.

* Automatic object removal

Once you’ve selected all the objects you want to remove, the app automatically removes them.

Our object removal engine enables you to get incredibly natural result.

You can optionally apply blur effect alongside with object removal. By applying blur effect, you can get more natural result.

- Tất cả các ID đều bị KHÓA VĨNH VIỄN vì thế không thể kích hoạt ứng dụng, vui lòng KHÔNG CÀI ĐẶT ứng dụng nếu thiết bị (iPhone/iPad/iPod) của bạn chưa từng đăng nhập Apple ID của iOS CodeVN.
- Nếu bạn muốn tải một app miễn phí nào đó yêu cầu iOS cao hơn máy của bạn nhưng Apple ID của bạn chưa từng tải bao giờ, hãy thử sử dụng ipatool-web tại địa chỉ https://ipatool.codevn.net.
- Bạn có thể tải ứng dụng phiên bản cũ với Apple ID của bạn bằng cách sử dụng máy tính (xem hướng dẫn tại đây) hoặc không cần máy tính (xem hướng dẫn tại đây).

Cài đặt Retouch – Smart Eraser Tool

1.0.2 for iOS 11 - 13

Có thể bạn thích