ScanBee – Scanner & copier

By Claire Reynaud

Hơn 100.000 người sắp xếp bàn của họ với Scanbee. Dừng xếp chồng và bắt đầu quét!
============================================== ===

ScanBee biến iPhone của bạn thành một máy quét cầm tay. Nó cho phép bạn quét bất kỳ tài liệu nào vào một file pdf chất lượng cao.

+ Chia sẻ Email +
Gửi tập tin pdf qua email.

+ Mở +
Mở tệp pdf trong bất kỳ ứng dụng nào có thể mở tài liệu pdf trên iPhone của bạn.

+ Chất lượng cao +
Áp dụng các bộ lọc nâng cao hình ảnh để quét của bạn.

+ Batch Scanning +
Nhanh chóng quét nhiều tài liệu vào một file pdf đơn. Dễ dàng sắp xếp lại và thêm các trang mới.

+ Phát hiện Edge +
Tự động phát hiện các cạnh của tài liệu của bạn.

Install ScanBee – Scanner & copier

Bình luận cho bài viết này đang tắt.

To top