ScheduleMe 操作简单,配置灵活,功能强大。有了它,待办事项,习惯养成,任务安排,多人协作,都能轻松胜任,工作生活,有条不紊。

1,每天在 9:15, 11:15, 14:15, 16:15, 喝杯水,休息一下。新建一个每天重复的项目,选择这四个时间点,保存即可。先坚持30天,到期后自动为我延长,勾选“自动延续”即可。对了,周末和节假日不需要提醒,勾选相应的排除项就行了。

2,每天在8:00和20:00,锻炼身体两次。新建一个每天重复的项目,选择这两个时间点,保存即可。进一步细化,添加几个清单项,比如,俯卧撑30个,卷腹60个,深蹲90个,保存之后,这些清单项会自动分配给每个子任务,这样,每次提醒,都可以勾选它们,完成一项,打勾一项,很直观。

3,生病了,每天在 7:30, 13:30, 19:30, 提醒服药三次,口服用量正好记录在清单里,不遗漏。

4,每周二四六,晚上 21:00-22:00,坚持跑跑步。或者,每两周呢?也很简单,打开重复选择,向左划动,将重复间隔设定为2,保存即可。

5,计划去超市购物,有事不能去了,老公正好有时间,那就分享给他,让他代劳。接受之后,这个任务及其清单会罗列在他的每日任务里,完成之后,状态也会同步过来,轻松实现多人协作。

6,想做一件事情,具体时间待定。可以新建一个草稿,先记下来,以后根据需要,再升级为一个任务,列入安排。

ScheduleMe 的使用场景远不止这些,您可以配置出灵活实用的任务和清单,以适应不同的需求。




Bước 1: Sử dụng trình duyệt Safari hoặc Puffin để truy cập vào https://ios.codevn.net

Bước 2: Tìm app thích hợp.
Nếu bạn không thấy app ở trang chủ, bạn có thể sử dụng khung tìm kiếm với từ khóa là tên của app.

Bước 3: Chọn phiên bản và cài đặt.
Sau khi đã tìm được app bạn đang cần cài đặt, hãy chú ý đến mục CHỌN PHIÊN BẢN ngay bên dưới để cài đặt, lúc này sẽ hiện lên 1 thông báo rằng bạn có muốn cài đặt app hay không?
Chọn Install để tiến hành cài đặt.
Bây giờ bạn chỉ cần ngồi chờ cho đến khi cài đặt xong.

Bước 4: Đăng nhập tài khoản iTunes của iOS CodeVN.
Sau khi cài đặt xong, hãy mở app đó lên và sử dụng tài khoản mình cung cấp trong group iOS CodeVN để đăng nhập vào app (chỉ cần đăng nhập 1 lần đầu tiên). Bước này rất quan trọng vì nếu không đăng nhập bạn sẽ không dùng được app.

Các app trên iOS CodeVN đều ghi rõ tài khoản kích hoạt app nằm ngay dòng màu đỏ.
Các app không ghi rõ tài khoản kích hoạt đều sử dụng tài khoản [email protected] để kích hoạt.

Vui lòng truy cập id.codevn.net để lấy tài khoản kích hoạt app.

Sau khi đăng nhập mà bạn vẫn bị văng ra khỏi app thì hãy đăng nhập tài khoản vào appstore, tải 1 app free bất kỳ trong mục ĐÃ MUA sau đó tải lại app tại iOS CodeVN.

Chúc các bạn thành công

Lấy tài khoản kích hoạt
Kéo xuống để xem các phiên bản mới hơn.