The Skype you know and love has an all-new design, supercharged with a ton of new features and new ways to stay connected with the people you care about most.

What can I do with Skype?

• Messaging made awesome: More than just text. Send photos, videos, voice messages, emoticons, Mojis and more. You can also respond to any message from your contacts with reactions.
• Great for groups: Add your favorite people and start chatting. Use groups to plan together, play together, for staying in touch or just for hanging out.
• Call everyone – Skype, mobiles and landlines: Free* video and voice calls make it easier to stay connected with friends and family. You’ll also enjoy low calling rates to mobiles and landlines worldwide with Skype.
• Never miss a moment with quick capture: Quickly swipe to capture photos and videos. Make them your own by adding emoticons, stickers and annotations.
• Share Highlights: Keep others updated with Highlights from your day. React to any highlights with awesome emoticons or send a private message about that highlight. Your highlights only stay visible for 7 days to your followers.

*Skype to Skype calls are free. Operator data charges may apply. We recommend using an unlimited data plan or WiFi connection.

Upgrading to the new Skype may result in the deletion of content from older conversations.
To save photos and videos that were previously sent or received in an older version of Skype, save that content to your camera roll/photo gallery before upgrading to the new Skype.
Bước 1: Sử dụng trình duyệt Safari hoặc Puffin để truy cập vào https://ios.codevn.net

Bước 2: Tìm app thích hợp.
Nếu bạn không thấy app ở trang chủ, bạn có thể sử dụng khung tìm kiếm với từ khóa là tên của app.

Bước 3: Chọn phiên bản và cài đặt.
Sau khi đã tìm được app bạn đang cần cài đặt, hãy chú ý đến mục CHỌN PHIÊN BẢN ngay bên dưới để cài đặt, lúc này sẽ hiện lên 1 thông báo rằng bạn có muốn cài đặt app hay không?
Chọn Install để tiến hành cài đặt.
Bây giờ bạn chỉ cần ngồi chờ cho đến khi cài đặt xong.

Bước 4: Đăng nhập tài khoản iTunes của iOS CodeVN.
Sau khi cài đặt xong, hãy mở app đó lên và sử dụng tài khoản mình cung cấp trong group iOS CodeVN để đăng nhập vào app (chỉ cần đăng nhập 1 lần đầu tiên). Bước này rất quan trọng vì nếu không đăng nhập bạn sẽ không dùng được app.

Các app trên iOS CodeVN đều ghi rõ tài khoản kích hoạt app nằm ngay dòng màu đỏ.
Các app không ghi rõ tài khoản kích hoạt đều sử dụng tài khoản [email protected] để kích hoạt.

Vui lòng truy cập id.codevn.net để lấy tài khoản kích hoạt app.

Sau khi đăng nhập mà bạn vẫn bị văng ra khỏi app thì hãy đăng nhập tài khoản vào appstore, tải 1 app free bất kỳ trong mục ĐÃ MUA sau đó tải lại app tại iOS CodeVN.

Chúc các bạn thành công

Lấy tài khoản kích hoạt
Kéo xuống để xem các phiên bản mới hơn.