Slideshow Master Professional

Slideshow Master Professional

v5.6.2

Nhà phát hành NIU LIXUAN
Chuyên mục Apps , ID
Phiên bản 5.6.2
Cập nhật 21/06/2022
Mod Phiên bản cũ
Cài đặt
Tất cả các ID đều bị KHÓA VĨNH VIỄN vì thế không thể kích hoạt ứng dụng, vui lòng KHÔNG CÀI ĐẶT ứng dụng nếu thiết bị (iPhone/iPad/iPod) của bạn chưa từng đăng nhập Apple ID của iOS CodeVN

Combine multiple photos together into one movie with Slideshow!

Only 4 Steps

1. Add photos from your library

2. Select one of the templates and take advantage of the easy editing features

3. Add background music

4. Save or share with friends

Key feature

– 150+ stunning transitions

– 50+ built-in music tracks to choose from

– Photos can be kept with or without cropping

– Support 1:1, 4:3, 16:9, etc resolution

– 20+ moving animation and 30+ particle animation

– Edit photo and music freely

- Tất cả các ID đều bị KHÓA VĨNH VIỄN vì thế không thể kích hoạt ứng dụng, vui lòng KHÔNG CÀI ĐẶT ứng dụng nếu thiết bị (iPhone/iPad/iPod) của bạn chưa từng đăng nhập Apple ID của iOS CodeVN.
- Nếu bạn muốn tải một app miễn phí nào đó yêu cầu iOS cao hơn máy của bạn nhưng Apple ID của bạn chưa từng tải bao giờ, hãy thử sử dụng ipatool-web tại địa chỉ https://ipatool.codevn.net.
- Bạn có thể tải ứng dụng phiên bản cũ với Apple ID của bạn bằng cách sử dụng máy tính (xem hướng dẫn tại đây) hoặc không cần máy tính (xem hướng dẫn tại đây).

Cài đặt Slideshow Master Professional

5.6.2 for iOS 8 - 13

Có thể bạn thích