Snap Markup – Annotation Tool

By Raghvendra Bhargava

Snap Markup là một công cụ markup ảnh. Đánh dấu hoặc chú thích ảnh với nhiều hình dạng khác nhau và gửi nó bất cứ nơi đâu. Snap Markup cung cấp các hình vẽ khác nhau như hình chữ nhật, tam giác, đường, mũi tên, hình tròn, số, đường cong, hiệu ứng Blur, tập trung, xoay, văn bản và cắt.

Nó là một ứng dụng mạnh mẽ để có trong hộp công cụ của bạn. Nó có thể giúp đỡ ở bất cứ nơi nào yêu cầu chú thích cho một bức ảnh.

Nếu bạn thích dùng Snap Markup, vui lòng dành một phút để cho chúng tôi xem xét tốt. Nó thực sự giúp chúng tôi!

Install Snap Markup – Annotation Tool

Bình luận cho bài viết này đang tắt.

To top