Snap & Translate makes translation faster and easier than ever before! All you have to do is take a picture!

Snap an object, let the app recognize what it is, and learn the translation. You can also take a photo of printed text and the app will scan and translate it for you in seconds!

You’ll find Snap & Translate helpful in:

• learning new languages by simply taking pictures of the surrounding area

• navigating unfamiliar cities, airports and stations

• reading menus and recipes, books and articles, instructions and manuals

• communicating with foreigners in their language

How the object mode works:

– take a picture

– see the name of the object in your photo

– get the translation into the language you’ve chosen

– listen to the pronunciation, copy and share the translation anywhere

How the text mode works:

– take a picture of printed text

– see the text recognized and translated into the chosen language

– listen to the pronunciation, copy and share the translation anywhere

Translations are supported between 46 languages: Afrikaans, Arabic, Bosnian, Bulgarian, Catalan, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Haitian, Hebrew, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Latvian, Lithuanian, Malay, Maltese, Norwegian, Persian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Simplified Chinese, Slovak, Slovenian, Spanish, Swahili, Swedish, Thai, Traditional Chinese, Turkish, Ukrainian, Vietnamese, Welsh.

Forget about language barriers! Enjoy a whole new way of translating the world around you! Simply Snap & Translate!

For complete access to all Snap & Translate features, you will need to allow access to the following:

*Camera – so that you can translate text and object names after taking a pic;

*Photos – for you to be able to translate text and object names in your existing pics.

EULA: http://www.apalon.com/terms_of_use.html

Privacy Policy: http://apalon.com/privacy_policy.html
Bước 1: Sử dụng trình duyệt Safari hoặc Puffin để truy cập vào https://ios.codevn.net

Bước 2: Tìm app thích hợp.
Nếu bạn không thấy app ở trang chủ, bạn có thể sử dụng khung tìm kiếm với từ khóa là tên của app.

Bước 3: Chọn phiên bản và cài đặt.
Sau khi đã tìm được app bạn đang cần cài đặt, hãy chú ý đến mục CHỌN PHIÊN BẢN ngay bên dưới để cài đặt, lúc này sẽ hiện lên 1 thông báo rằng bạn có muốn cài đặt app hay không?
Chọn Install để tiến hành cài đặt.
Bây giờ bạn chỉ cần ngồi chờ cho đến khi cài đặt xong.

Bước 4: Đăng nhập tài khoản iTunes của iOS CodeVN.
Sau khi cài đặt xong, hãy mở app đó lên và sử dụng tài khoản mình cung cấp trong group iOS CodeVN để đăng nhập vào app (chỉ cần đăng nhập 1 lần đầu tiên). Bước này rất quan trọng vì nếu không đăng nhập bạn sẽ không dùng được app.

Các app trên iOS CodeVN đều ghi rõ tài khoản kích hoạt app nằm ngay dòng màu đỏ.
Các app không ghi rõ tài khoản kích hoạt đều sử dụng tài khoản [email protected] để kích hoạt.

Vui lòng truy cập id.codevn.net để lấy tài khoản kích hoạt app.

Sau khi đăng nhập mà bạn vẫn bị văng ra khỏi app thì hãy đăng nhập tài khoản vào appstore, tải 1 app free bất kỳ trong mục ĐÃ MUA sau đó tải lại app tại iOS CodeVN.

Chúc các bạn thành công

Lấy tài khoản kích hoạt
Kéo xuống để xem các phiên bản mới hơn.