SOVS – Composition Camera

By SOVS Co., Ltd

Khi bạn yêu cầu ai đó chụp ảnh của bạn,
không giải thích nữa, chỉ cần HIỂN THỊ nó.

1. HIỂN THỊ nơi bạn muốn được đặt trong ảnh
Ở Chế độ thông thường, bạn có thể trực quan hóa bố cục lý tưởng của mình trên màn hình camera. Chọn tư thế, chỉnh kích thước và di chuyển đến vị trí bạn muốn. Sau đó, giao cho bất kỳ ai yêu cầu chụp ảnh khi bạn đặt. Bất kỳ ai cũng có thể chụp ảnh bạn theo cách bạn muốn bằng cách chồng chéo hình đại diện và bạn.

2. HƯỚNG DẪN một nhiếp ảnh gia chụp nền hoàn hảo
Trong Chế độ nền, bạn có thể chụp ảnh nền mong muốn trước đó và hiển thị nó mờ. Sau đó, giao cho bất cứ ai và yêu cầu chụp ảnh như chồng chéo nó.

3. Thưởng thức các hiệu ứng lọc khác nhau
SOVS đã sẵn sàng để tạo ảnh hoàn hảo của bạn. Hoàn thành bức ảnh đẹp nhất của bạn với bộ lọc SOVS.

SOVS là từ viết tắt của SomeOne Very Special. Nó phản ánh tầm nhìn của chúng tôi ‘Trân trọng những khoảnh khắc của bạn với một người rất đặc biệt.’

Install SOVS – Composition Camera

Bình luận cho bài viết này đang tắt.

To top