Enjoy music at a deeper level with realtime visualization! Spectra is a lightweight music visualizer app that allows you to select and visualize music and audio in realtime, right on your phone. Want to export your visualization? We have you covered. Simply click the “Create Video” button from within the app. No longer do you need expensive software to create those beautiful animations you’ve seen on the internet. Want to customize the background image or put a logo in the center? We made that available as well. You can even import audio files from apps like iMessage or Mail using the share sheet. We want to keep improving the app so If you have any suggestions, be sure to leave a review and tell us what feature you’re missing!

The features:

• Realtime visualization for any audio file, iTunes music, or Spotify song

• Video exporting your visualization (does not support Spotify)

• Add fade in/out to your video within the app

• Custom background image

• Background presets

• Custom logo image

• Visualizer customization

• Video export settings

• More to come!!!

Here’s how it works:

The sound we hear is made up of many frequencies. The visualizer decomposes the audio input into its frequencies and displays the lower frequencies at the top/left of the audio spectrum and the higher frequencies at the bottom/right of the spectrum. This can create some cool-looking shapes that all correspond to the currently-playing track!

Whether you’re a producer that wants to see the frequency range of their song, an audiophile, or someone who wants to take a deeper look into their music, this app is definitely for you.
Bước 1: Sử dụng trình duyệt Safari hoặc Puffin để truy cập vào https://ios.codevn.net

Bước 2: Tìm app thích hợp.
Nếu bạn không thấy app ở trang chủ, bạn có thể sử dụng khung tìm kiếm với từ khóa là tên của app.

Bước 3: Chọn phiên bản và cài đặt.
Sau khi đã tìm được app bạn đang cần cài đặt, hãy chú ý đến mục CHỌN PHIÊN BẢN ngay bên dưới để cài đặt, lúc này sẽ hiện lên 1 thông báo rằng bạn có muốn cài đặt app hay không?
Chọn Install để tiến hành cài đặt.
Bây giờ bạn chỉ cần ngồi chờ cho đến khi cài đặt xong.

Bước 4: Đăng nhập tài khoản iTunes của iOS CodeVN.
Sau khi cài đặt xong, hãy mở app đó lên và sử dụng tài khoản mình cung cấp trong group iOS CodeVN để đăng nhập vào app (chỉ cần đăng nhập 1 lần đầu tiên). Bước này rất quan trọng vì nếu không đăng nhập bạn sẽ không dùng được app.

Các app trên iOS CodeVN đều ghi rõ tài khoản kích hoạt app nằm ngay dòng màu đỏ.
Các app không ghi rõ tài khoản kích hoạt đều sử dụng tài khoản [email protected] để kích hoạt.

Vui lòng truy cập id.codevn.net để lấy tài khoản kích hoạt app.

Sau khi đăng nhập mà bạn vẫn bị văng ra khỏi app thì hãy đăng nhập tài khoản vào appstore, tải 1 app free bất kỳ trong mục ĐÃ MUA sau đó tải lại app tại iOS CodeVN.

Chúc các bạn thành công