Spotify++ thêm các tính năng mới vào ứng dụng Spotify.
– Không quảng cáo
– Bỏ qua không giới hạn theo dõi
– Quét không giới hạn
– Không trộn ngẫu nhiên
– Bỏ qua không giới hạn
– Đã bật luồng chất lượng cao
– Nhập bài hát từ ứng dụng Nhạc
– Nhiều hơn nữa…

Bình luận cho bài viết này đang tắt.

To top