Spotify++

Spotify++

v8.5.67

Nhà phát hành @iJulioVerne
Chuyên mục Apps , ID
Phiên bản 8.5.67
Cập nhật 21/06/2022
Mod Phiên bản cũ
Cài đặt
Tất cả các ID đều bị KHÓA VĨNH VIỄN vì thế không thể kích hoạt ứng dụng, vui lòng KHÔNG CÀI ĐẶT ứng dụng nếu thiết bị (iPhone/iPad/iPod) của bạn chưa từng đăng nhập Apple ID của iOS CodeVN

Spotify++ thêm các tính năng mới vào ứng dụng Spotify.
– Không quảng cáo
– Bỏ qua không giới hạn theo dõi
– Quét không giới hạn
– Không trộn ngẫu nhiên
– Bỏ qua không giới hạn
– Đã bật luồng chất lượng cao
– Nhập bài hát từ ứng dụng Nhạc
– Nhiều hơn nữa…

- Tất cả các ID đều bị KHÓA VĨNH VIỄN vì thế không thể kích hoạt ứng dụng, vui lòng KHÔNG CÀI ĐẶT ứng dụng nếu thiết bị (iPhone/iPad/iPod) của bạn chưa từng đăng nhập Apple ID của iOS CodeVN.
- Nếu bạn muốn tải một app miễn phí nào đó yêu cầu iOS cao hơn máy của bạn nhưng Apple ID của bạn chưa từng tải bao giờ, hãy thử sử dụng ipatool-web tại địa chỉ https://ipatool.codevn.net.
- Bạn có thể tải ứng dụng phiên bản cũ với Apple ID của bạn bằng cách sử dụng máy tính (xem hướng dẫn tại đây) hoặc không cần máy tính (xem hướng dẫn tại đây).

Cài đặt Spotify++

8.5.67 for iOS 11 or later

Có thể bạn thích