SYS Pro – A Network Monitor

By DuShu Ou

SYS Pro là một ứng dụng giám sát thời gian thực hệ thống với một thiết kế hoàn hảo, có thể bổ sung thêm dữ liệu giám sát vào trung tâm thông báo để bạn có thể cập nhật dữ liệu của thiết bị.

SYS Pro hỗ trợ giám sát nhiều dữ liệu hệ thống:
* Dữ liệu phần cứng
* Dữ liệu pin
* Dữ liệu trên đĩa
* Dữ liệu bộ nhớ
* Dữ liệu mạng
* Dữ liệu của nhà cung cấp
* Số liệu địa phương hoá

SYS Pro Widget hỗ trợ theo dõi thời gian thực của nhiều dữ liệu hệ thống:
* Tốc độ tải lên / tải xuống mạng
* Sử dụng đĩa
* Sử dụng bộ nhớ

Bạn có thể bật tiện ích SYS Pro Widget trong trang “Hôm nay” của Trung tâm Thông báo để dễ dàng truy cập dữ liệu thiết bị.

Install SYS Pro – A Network Monitor

Bình luận cho bài viết này đang tắt.

To top