SYS Pro – A Network Monitor

Bởi DuShu Ou

  • Chuyên mục: iOS App
  • Ngày tải lên: 12/03/2018
  • Nhà phát triển: DuShu Ou
Vui lòng sử dụng Safari trên iOS để cài đặt app
Đọc bài hướng dẫn TẠI ĐÂY

Mô tả

SYS Pro là một ứng dụng giám sát thời gian thực hệ thống với một thiết kế hoàn hảo, có thể bổ sung thêm dữ liệu giám sát vào trung tâm thông báo để bạn có thể cập nhật dữ liệu của thiết bị.

SYS Pro hỗ trợ giám sát nhiều dữ liệu hệ thống:
* Dữ liệu phần cứng
* Dữ liệu pin
* Dữ liệu trên đĩa
* Dữ liệu bộ nhớ
* Dữ liệu mạng
* Dữ liệu của nhà cung cấp
* Số liệu địa phương hoá

SYS Pro Widget hỗ trợ theo dõi thời gian thực của nhiều dữ liệu hệ thống:
* Tốc độ tải lên / tải xuống mạng
* Sử dụng đĩa
* Sử dụng bộ nhớ

Bạn có thể bật tiện ích SYS Pro Widget trong trang “Hôm nay” của Trung tâm Thông báo để dễ dàng truy cập dữ liệu thiết bị.

keyboard_arrow_up