Tài khoản VSCO full preset

Chuyên trang cung cấp tài khoản VSCO full preset (không phải VSCO X)

Nội dung này đã bị ẩn, vui lòng liên hệ facebook Lê Tí để thuê tài khoản.

Lưu ý: mật khẩu sẽ được thay đổi liên tục cho nên ngay sau khi thuê acc, bạn cần đăng nhập vào máy và tiến hành restore các preset.

Hướng dẫn thuê tài khoản VSCO chỉ với 10.000 VNĐ

  • Liên hệ facebook Lê Tí
  • Gửi mã thẻ và seri thẻ điện thoại 10k
  • Sau khi admin xác nhận xong sẽ gửi tài khoản cho bạn

Một số lỗi thường gặp:

  • Tài khoản không đăng nhập được: Comment bên dưới
  • Tài khoản bị giới hạn (limit): Comment bên dưới

 

keyboard_arrow_up