This by Tinrocket

This by Tinrocket

v1.0.2

Nhà phát hành Tinrocket, LLC
Chuyên mục Apps , ID
Phiên bản 1.0.2
Cập nhật 21/06/2022
Mod Phiên bản cũ
Cài đặt
Tất cả các ID đều bị KHÓA VĨNH VIỄN vì thế không thể kích hoạt ứng dụng, vui lòng KHÔNG CÀI ĐẶT ứng dụng nếu thiết bị (iPhone/iPad/iPod) của bạn chưa từng đăng nhập Apple ID của iOS CodeVN

*** Nổi bật trên App Store’s Best of 2016 ***
Kể toàn bộ câu chuyện bằng cách thêm con trỏ, nhãn, mô tả và bình luận cho ảnh của bạn.

• Từ Tinrocket, nhà sản xuất Waterlogue (App Store Best of 2014)
• Sạch sẽ, thiết kế tối thiểu
• Đơn giản, tương tác và thú vị để sử dụng
• 7 thiết kế con trỏ biểu cảm cho phù hợp với tâm trạng của bạn
• Dễ dàng thêm, xóa, thay đổi kích thước hoặc định vị lại con trỏ
• Lưu vào điện thoại của bạn hoặc chia sẻ qua Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest hoặc Email

- Tất cả các ID đều bị KHÓA VĨNH VIỄN vì thế không thể kích hoạt ứng dụng, vui lòng KHÔNG CÀI ĐẶT ứng dụng nếu thiết bị (iPhone/iPad/iPod) của bạn chưa từng đăng nhập Apple ID của iOS CodeVN.
- Nếu bạn muốn tải một app miễn phí nào đó yêu cầu iOS cao hơn máy của bạn nhưng Apple ID của bạn chưa từng tải bao giờ, hãy thử sử dụng ipatool-web tại địa chỉ https://ipatool.codevn.net.
- Bạn có thể tải ứng dụng phiên bản cũ với Apple ID của bạn bằng cách sử dụng máy tính (xem hướng dẫn tại đây) hoặc không cần máy tính (xem hướng dẫn tại đây).

Cài đặt This by Tinrocket

1.0.2 for iOS 9.2 - 13

Có thể bạn thích