Want to have a clock on your screen while the device is not being used? The device will always stay active and will simulate a locked screen. It is the only way to accomplish that functionality.

Once you activate the screensaver, the display will be dimmed and the clock will be visible at all times. If you want to regain access to the device swipe up three times.

If you want to change the brightness of the clock while in locked mode you can swipe left or right.

Warning: the device will not be locked. This is a creative way to accomplish this effect and works really well. There are certain risks involved. If you are in public, you might be cautious.

Features:

“Lock on app launch” – turns on the screensaver immediately every time the app has been launched.

“Brightness” – the higher the value the more visible the clock, but it will also require more battery power.

“Clock colour” – colour options for the clock, while active.

“Background colour” – colour options for the clock, while active.

“Breathing effect” – the clock’s brightness will simulate human breathing

“Clock Mode” – Choose between 12-hour and 24-hour style

“Clock Font” – Select the most satisfying clock font for you

“Lock/Unlock sound” – you can use it in quiet environments as well (office, bedroom etc.)
Bước 1: Sử dụng trình duyệt Safari hoặc Puffin để truy cập vào https://ios.codevn.net

Bước 2: Tìm app thích hợp.
Nếu bạn không thấy app ở trang chủ, bạn có thể sử dụng khung tìm kiếm với từ khóa là tên của app.

Bước 3: Chọn phiên bản và cài đặt.
Sau khi đã tìm được app bạn đang cần cài đặt, hãy chú ý đến mục CHỌN PHIÊN BẢN ngay bên dưới để cài đặt, lúc này sẽ hiện lên 1 thông báo rằng bạn có muốn cài đặt app hay không?
Chọn Install để tiến hành cài đặt.
Bây giờ bạn chỉ cần ngồi chờ cho đến khi cài đặt xong.

Bước 4: Đăng nhập tài khoản iTunes của iOS CodeVN.
Sau khi cài đặt xong, hãy mở app đó lên và sử dụng tài khoản mình cung cấp trong group iOS CodeVN để đăng nhập vào app (chỉ cần đăng nhập 1 lần đầu tiên). Bước này rất quan trọng vì nếu không đăng nhập bạn sẽ không dùng được app.

Các app trên iOS CodeVN đều ghi rõ tài khoản kích hoạt app nằm ngay dòng màu đỏ.
Các app không ghi rõ tài khoản kích hoạt đều sử dụng tài khoản [email protected] để kích hoạt.

Vui lòng truy cập id.codevn.net để lấy tài khoản kích hoạt app.

Sau khi đăng nhập mà bạn vẫn bị văng ra khỏi app thì hãy đăng nhập tài khoản vào appstore, tải 1 app free bất kỳ trong mục ĐÃ MUA sau đó tải lại app tại iOS CodeVN.

Chúc các bạn thành công

Lấy tài khoản kích hoạt
Kéo xuống để xem các phiên bản mới hơn.