Timestamp Camera is the best (maybe the only) app to automatically add timestamp to new videos in real time.

 

• Automatically insert current time and address when taking photo or video in real time, you can change time format or select the address around easily. Timestamp Camera is the only App that can record video with the time watermark accurate to millisecond(0.001 second).

– Support 81 timestamp formats.

– Support change font, font color, font size.

– Support set timestamp in 6 positions: top left, top center, top right, bottom left, bottom center, bottom right.

– Support auto add address and GPS.

– Support input and display custom text on camera.

– Support input and display tag on camera and insert to the Exif.

– Support change opacity of text and text background.

– Support four text margin modes: no margin, one line margin, half line margin, suitable for printing

 

• Support display altitude and speed.

• Support display map on the camera.

• Support display compass on the camera.

• Support import watermark logo image to display on the camera.

• Support change photo resolution, support the maximum resolution supported by the camera.

• Support change video resolution(540P, 720P, 1080P, 4K) and fps(30fps, 60fps).

• Support record video without audio.

• Support pause and continue record fragments to one video.

• Support timer to take picture (3, 5, 10 seconds with count down).

• Has 4 modes. “Video”, “Square”, “Timelapse” support record video and capture photo. “Photo” mode only support capture photo with special optimization.

• All the effects are real-time and can be used when taking photo or video.

• Support change effect, toggle camera when recording.

• Support “Battery saver mode”, the brightness of screen can be changed when turn it on.

• Support show 3×3 grid.

• Support import photo as a virtual camera.

• Support portrait and landscape.

• Support both iPad and iPhone.

• Photo and Video will be saved to Camera roll.
Bước 1: Sử dụng trình duyệt Safari hoặc Puffin để truy cập vào https://ios.codevn.net

Bước 2: Tìm app thích hợp.
Nếu bạn không thấy app ở trang chủ, bạn có thể sử dụng khung tìm kiếm với từ khóa là tên của app.

Bước 3: Chọn phiên bản và cài đặt.
Sau khi đã tìm được app bạn đang cần cài đặt, hãy chú ý đến mục CHỌN PHIÊN BẢN ngay bên dưới để cài đặt, lúc này sẽ hiện lên 1 thông báo rằng bạn có muốn cài đặt app hay không?
Chọn Install để tiến hành cài đặt.
Bây giờ bạn chỉ cần ngồi chờ cho đến khi cài đặt xong.

Bước 4: Đăng nhập tài khoản iTunes của iOS CodeVN.
Sau khi cài đặt xong, hãy mở app đó lên và sử dụng tài khoản mình cung cấp trong group iOS CodeVN để đăng nhập vào app (chỉ cần đăng nhập 1 lần đầu tiên). Bước này rất quan trọng vì nếu không đăng nhập bạn sẽ không dùng được app.

Các app trên iOS CodeVN đều ghi rõ tài khoản kích hoạt app nằm ngay dòng màu đỏ.
Các app không ghi rõ tài khoản kích hoạt đều sử dụng tài khoản [email protected] để kích hoạt.

Vui lòng truy cập id.codevn.net để lấy tài khoản kích hoạt app.

Sau khi đăng nhập mà bạn vẫn bị văng ra khỏi app thì hãy đăng nhập tài khoản vào appstore, tải 1 app free bất kỳ trong mục ĐÃ MUA sau đó tải lại app tại iOS CodeVN.

Chúc các bạn thành công

Lấy tài khoản kích hoạt
Kéo xuống để xem các phiên bản mới hơn.