Fall in Love with Music Again.

TuneShell – The ultimate music player.
The powerful music streamer.
The amazing music equalizer.
The advanced music visualizer.
The easy-to-use music tag editor.
The smart music file manager.

Note: It uses SoundCloud API and you can search and stream free and legal music on SoundCloud .

SoundCloud
– Integrates with SoundCloud
– Discover & stream favourite music on SoundCloud

Equalizer
– 10-band graphic EQ (+/- 12 dB)
– 22 built-in EQ presets (Jazz, Hip-Hop, Pop, Rock, etc. )
– Customized EQ presets
– 4 kinds of color spectrum analyzers
– Start booming and blow away the silence

File Manager
– Create/Rename/Move/Delete folders
– Edit/Rename/Move/Delete audio files
– Add multiple selected audio files to any desired playlists
– Automatically extracting .zip files
– Automatically parsing .cue files

Visualizer
– Powered by projectM and MilkDrop (.milk) presets
– Visualize your iPod and local music library
– With advanced and modern technologies
– Retina Display
– Smooth graphics
– 400 presets
– Presets browser
– Shuffle and repeat mode
– Capture screenshots with just one tap

ID3 Tag Editor
– Easy-to-use
– Supports most common audio file formats
– Edit album name, title, artist, year, genre in your music files
– Automatically organize your music via tags

Player
– Search and play your iPod and local music library.
– Supports MP3, AAC, WMA, APE, FLAC, Musepack, WavPack, Speex, Ogg Vorbis, Monkey’s Audio, WMA Lossless, Apple Lossless(ALAC) and various other audio formats. ( .mp3 .m4a .flac .ape .aifc .aiff .aif .m4b .mp4 .wav .wma .oga .ogg .mpc .spx .caf .aac .wv .3gp .3g2 .it .xm .s3m .mod .mid )
– Smart playlists: Top 25 Most Played, My Top Rated, Recently Added, Recently Played
– Create dynamic playlists
– Remote control
– Cover Flow in landscape mode
– Swipe to play next
– AirPlay
– Sleep timer
– Cuesheet support

You can launch TuneShell from other apps via URLs:
● tuneshell://
● tuneshell://play
● tuneshell://song
● tuneshell://album
● tuneshell://artist
● tuneshell://genre
● tuneshell://playlist
● tuneshell://album/{album_name}
● tuneshell://artist/{artist_name}
● tuneshell://genre/{genre_name}
● tuneshell://playlist/{playlist_name}
The {###_name} is the name of a desired item you want to play, it is optional, leave it blank to play a random item.
Bước 1: Sử dụng trình duyệt Safari hoặc Puffin để truy cập vào https://ios.codevn.net

Bước 2: Tìm app thích hợp.
Nếu bạn không thấy app ở trang chủ, bạn có thể sử dụng khung tìm kiếm với từ khóa là tên của app.

Bước 3: Chọn phiên bản và cài đặt.
Sau khi đã tìm được app bạn đang cần cài đặt, hãy chú ý đến mục CHỌN PHIÊN BẢN ngay bên dưới để cài đặt, lúc này sẽ hiện lên 1 thông báo rằng bạn có muốn cài đặt app hay không?
Chọn Install để tiến hành cài đặt.
Bây giờ bạn chỉ cần ngồi chờ cho đến khi cài đặt xong.

Bước 4: Đăng nhập tài khoản iTunes của iOS CodeVN.
Sau khi cài đặt xong, hãy mở app đó lên và sử dụng tài khoản mình cung cấp trong group iOS CodeVN để đăng nhập vào app (chỉ cần đăng nhập 1 lần đầu tiên). Bước này rất quan trọng vì nếu không đăng nhập bạn sẽ không dùng được app.

Các app trên iOS CodeVN đều ghi rõ tài khoản kích hoạt app nằm ngay dòng màu đỏ.
Các app không ghi rõ tài khoản kích hoạt đều sử dụng tài khoản [email protected] để kích hoạt.

Vui lòng truy cập id.codevn.net để lấy tài khoản kích hoạt app.

Sau khi đăng nhập mà bạn vẫn bị văng ra khỏi app thì hãy đăng nhập tài khoản vào appstore, tải 1 app free bất kỳ trong mục ĐÃ MUA sau đó tải lại app tại iOS CodeVN.

Chúc các bạn thành công

Lấy tài khoản kích hoạt
Kéo xuống để xem các phiên bản mới hơn.