Twitter++

Twitter++

v7.33.1 - Dự phòng

Nhà phát hành UnlimApps
Chuyên mục Apps , ID
Phiên bản 7.33.1 - Dự phòng
Cập nhật 21/06/2022
Mod Phiên bản cũ
Cài đặt
Tất cả các ID đều bị KHÓA VĨNH VIỄN vì thế không thể kích hoạt ứng dụng, vui lòng KHÔNG CÀI ĐẶT ứng dụng nếu thiết bị (iPhone/iPad/iPod) của bạn chưa từng đăng nhập Apple ID của iOS CodeVN

Adds new features to the iOS Twitter app:

  • Share images and links from tweets by long pressing on them
  • Share tweets to third-party apps with a tap and hold gesture
  • Save video and GIFs to your device with tap and hold gesture
  • Download YouTube videos from Twitter to your device
  • Set the default browser to open when a link is tapped
  • Show the keyboard on Compose instead of media screen
  • Automatic Long Tweet Creation – For tweets that are over 140 Chars, Twitter ++ allows you to automatically post tweet as an image or using pastebin.
  • Displays a confirmation when favoriting a tweet
  • Enable full-screen view
  • Video tweets of users who have blocked you
- Tất cả các ID đều bị KHÓA VĨNH VIỄN vì thế không thể kích hoạt ứng dụng, vui lòng KHÔNG CÀI ĐẶT ứng dụng nếu thiết bị (iPhone/iPad/iPod) của bạn chưa từng đăng nhập Apple ID của iOS CodeVN.
- Nếu bạn muốn tải một app miễn phí nào đó yêu cầu iOS cao hơn máy của bạn nhưng Apple ID của bạn chưa từng tải bao giờ, hãy thử sử dụng ipatool-web tại địa chỉ https://ipatool.codevn.net.
- Bạn có thể tải ứng dụng phiên bản cũ với Apple ID của bạn bằng cách sử dụng máy tính (xem hướng dẫn tại đây) hoặc không cần máy tính (xem hướng dẫn tại đây).

Cài đặt Twitter++

7.33.1 - Song song 7.33.1 - Xóa TW gốc 7.33.1 - Dự phòng

Có thể bạn thích