From breaking news and entertainment to sports, politics, and everyday interests, when it happens in the world, it happens on Twitter first. See all sides of the story. Join the conversation. Watch live streaming events. Twitter is what’s happening in the world and what people are talking about right now.

More highlights:

– Watch premium and exclusive live streams directly from your mobile device. No account required.
– Go Live with a tap or sit back and watch events unfold from around the world.

Timeline
– Discover what your favorite sports, news, politics, and entertainment thought leaders are talking about
– Experience dynamic media — like photos, videos, and GIFs
– Retweet, share, like, or reply to Tweets in your timeline
– Write a Tweet to let the world know what’s happening with you

Explore
– See what topics and hashtags are trending now
– Discover Moments, curated stories showcasing the very best of today’s biggest events
– Get caught up on news headlines and videos
– Relive the latest sports highlights
– Be in the know about pop culture and entertainment
– See what fun stories are going viral

Notifications
– Find out who started following you
– Discover which of your Tweets were liked or Retweeted
– Respond to replies or be alerted to Tweets you were mentioned in

Messages
– Chat privately with friends and followers
– Share Tweets and other media
– Create a group conversation with anyone who follows you

Profile
– Customize your profile with a photo, description, location, and background photo
– Look back at your Tweets, Retweets, replies, media, and likes

Connect
– Get suggestions on influential people to follow
– Sync your contacts to find friends currently on Twitter or invite more
Bước 1: Sử dụng trình duyệt Safari hoặc Puffin để truy cập vào https://ios.codevn.net

Bước 2: Tìm app thích hợp.
Nếu bạn không thấy app ở trang chủ, bạn có thể sử dụng khung tìm kiếm với từ khóa là tên của app.

Bước 3: Chọn phiên bản và cài đặt.
Sau khi đã tìm được app bạn đang cần cài đặt, hãy chú ý đến mục CHỌN PHIÊN BẢN ngay bên dưới để cài đặt, lúc này sẽ hiện lên 1 thông báo rằng bạn có muốn cài đặt app hay không?
Chọn Install để tiến hành cài đặt.
Bây giờ bạn chỉ cần ngồi chờ cho đến khi cài đặt xong.

Bước 4: Đăng nhập tài khoản iTunes của iOS CodeVN.
Sau khi cài đặt xong, hãy mở app đó lên và sử dụng tài khoản mình cung cấp trong group iOS CodeVN để đăng nhập vào app (chỉ cần đăng nhập 1 lần đầu tiên). Bước này rất quan trọng vì nếu không đăng nhập bạn sẽ không dùng được app.

Các app trên iOS CodeVN đều ghi rõ tài khoản kích hoạt app nằm ngay dòng màu đỏ.
Các app không ghi rõ tài khoản kích hoạt đều sử dụng tài khoản [email protected] để kích hoạt.

Vui lòng truy cập id.codevn.net để lấy tài khoản kích hoạt app.

Sau khi đăng nhập mà bạn vẫn bị văng ra khỏi app thì hãy đăng nhập tài khoản vào appstore, tải 1 app free bất kỳ trong mục ĐÃ MUA sau đó tải lại app tại iOS CodeVN.

Chúc các bạn thành công