Remote Control (ZaZaRemote) can remote control TV, air conditioning, set-top box, projector, DVD, fan, power amplifier, SLR, lamp, switch etc.
You need a remote control accessory, we will provide you one remote accessory for free.

1. If you know some basic circuit knowledge, you can refer to this video to make an infrared emitter accessory [https://www.youtube.com/watch? V=9kg351GmWfI]
2. If you can not make accessory, you only need pay 4~6$ postage according to your country.

The APP also allows using cell phone to measure heart rate like an apple Watch

Remote Control (ZaZaRemote) has 70 Millions of people using now. Beyond huge cloud IR database, we also have local IR database, which can be used completely offline.

Characteristic function:
1. Search remote control by model : use electrical brand + model to search and find remote control quickly.

2. Huge remote control code database: database contains more than 300,000+ appliance remote controller, covering the global 8000+ appliance brand, supporting remote control air conditioning, TV, set-top box, projector, DVD, power amplifier, fan, SLR, switch / light bulb and dozens of household appliances. Software built-in 8W+ remote controller code database, and can control without the network.

3. DIY remote control: Remote Control (ZaZaRemote) supports DIY remote control function, using Remote Control (ZaZaRemote) accessory, you can learn the original remote control signal to the phone. DIY perfect remote codes so that people will pay for it.

Application permissions: the app will request the user permission in the process of use, and the main permission items are described as follows:

1. Get your location: so that we can allocate the correct local infrared database for you.
2. Storage: used to store remote controllers to mobile phone.
3. Recording audio: used for voice remote control appliances.
4. Photograph: scan QR code to add intelligence products.
Bước 1: Sử dụng trình duyệt Safari hoặc Puffin để truy cập vào https://ios.codevn.net

Bước 2: Tìm app thích hợp.
Nếu bạn không thấy app ở trang chủ, bạn có thể sử dụng khung tìm kiếm với từ khóa là tên của app.

Bước 3: Chọn phiên bản và cài đặt.
Sau khi đã tìm được app bạn đang cần cài đặt, hãy chú ý đến mục CHỌN PHIÊN BẢN ngay bên dưới để cài đặt, lúc này sẽ hiện lên 1 thông báo rằng bạn có muốn cài đặt app hay không?
Chọn Install để tiến hành cài đặt.
Bây giờ bạn chỉ cần ngồi chờ cho đến khi cài đặt xong.

Bước 4: Đăng nhập tài khoản iTunes của iOS CodeVN.
Sau khi cài đặt xong, hãy mở app đó lên và sử dụng tài khoản mình cung cấp trong group iOS CodeVN để đăng nhập vào app (chỉ cần đăng nhập 1 lần đầu tiên). Bước này rất quan trọng vì nếu không đăng nhập bạn sẽ không dùng được app.

Các app trên iOS CodeVN đều ghi rõ tài khoản kích hoạt app nằm ngay dòng màu đỏ.
Các app không ghi rõ tài khoản kích hoạt đều sử dụng tài khoản [email protected] để kích hoạt.

Vui lòng truy cập id.codevn.net để lấy tài khoản kích hoạt app.

Sau khi đăng nhập mà bạn vẫn bị văng ra khỏi app thì hãy đăng nhập tài khoản vào appstore, tải 1 app free bất kỳ trong mục ĐÃ MUA sau đó tải lại app tại iOS CodeVN.

Chúc các bạn thành công

Lấy tài khoản kích hoạt
Kéo xuống để xem các phiên bản mới hơn.