“Unruly Heroes” is a 2D action-adventure mobile game developed by the indie team at Magic Design Studios and published by Perfect World. The story is inspired by China’s first mythological novel “Journey to the West” and strives to bring players an innovative experience through a fantastical art style and hilarious plot.

Since the dawn of time, Buddhist scripture held the balance between Heaven, Earth, and the myriad creatures. However, as Evil’s wickedness began to grow, this delicate balance was thrown into chaos when the divine scripture was torn to pieces and scattered across the land. Those creatures that have encountered the mythical power of the fragments inherited unprecedented power. In doing so, this newfound strength kindled their heart’s innermost wickedness, turning them into horrifying monsters. With a world in chaos, a master and his three disciples accept Guan Yin’s decree and set out to reunite the fragments into a new scripture.

The game follows the journey of a master and his three disciples as they fight, solve puzzles, collect loot, parkour, platform and more on their mystical demon-slaying adventure. You must capitalize on their special attacks and holy relics in a battle of wit and bravery against demons to complete their pilgrimage in reuniting the scripture.

Following its release on Steam and consoles, the mobile edition of “Unruly Heroes” is now available!

Highlights:

Fantastic hand-drawn art style—Rich and in-depth level design illustrates a vivid sense of realism.

Switch between the master and disciples—Effortlessly switch between the four characters both in and out of combat to overcome puzzles and obstacles.

Rich and varied gameplay—Over ten different gameplay elements including: fighting, puzzle solving, loot collecting, parkour, platforming and more.

 

Awards

“Unruly Heroes” won the 47th Annie Award for best game character animation.
Bước 1: Sử dụng trình duyệt Safari hoặc Puffin để truy cập vào https://ios.codevn.net

Bước 2: Tìm app thích hợp.
Nếu bạn không thấy app ở trang chủ, bạn có thể sử dụng khung tìm kiếm với từ khóa là tên của app.

Bước 3: Chọn phiên bản và cài đặt.
Sau khi đã tìm được app bạn đang cần cài đặt, hãy chú ý đến mục CHỌN PHIÊN BẢN ngay bên dưới để cài đặt, lúc này sẽ hiện lên 1 thông báo rằng bạn có muốn cài đặt app hay không?
Chọn Install để tiến hành cài đặt.
Bây giờ bạn chỉ cần ngồi chờ cho đến khi cài đặt xong.

Bước 4: Đăng nhập tài khoản iTunes của iOS CodeVN.
Sau khi cài đặt xong, hãy mở app đó lên và sử dụng tài khoản mình cung cấp trong group iOS CodeVN để đăng nhập vào app (chỉ cần đăng nhập 1 lần đầu tiên). Bước này rất quan trọng vì nếu không đăng nhập bạn sẽ không dùng được app.

Các app trên iOS CodeVN đều ghi rõ tài khoản kích hoạt app nằm ngay dòng màu đỏ.
Các app không ghi rõ tài khoản kích hoạt đều sử dụng tài khoản [email protected] để kích hoạt.

Vui lòng truy cập id.codevn.net để lấy tài khoản kích hoạt app.

Sau khi đăng nhập mà bạn vẫn bị văng ra khỏi app thì hãy đăng nhập tài khoản vào appstore, tải 1 app free bất kỳ trong mục ĐÃ MUA sau đó tải lại app tại iOS CodeVN.

Chúc các bạn thành công

Lấy tài khoản kích hoạt
Kéo xuống để xem các phiên bản mới hơn.