VGFIT ABS helps you get in shape, lose belly fat, improve your core strength and stay fit. Get your six pack abs with the most intensive range of exercises you can perform at home, outside and at the gym, with 4 levels of difficulty.

Developed in assistance of the professional fitness expert and athlete Valeriu Gutu known as one of the most inspiring motivational trainers in the game. His training style incorporates various technique including resistance training, high intensity interval workouts, metabolic body-shredding system. We provide high professional exercises and supersets that will get your Six Pack Abs in weeks. Inspired by the training routines of Valeriu, he honed and developed over years of training you will share exclusive workout programs that easily will shape your physique and boost your performance.

Features:

– 10 challenging Supersets from Valeriu Gutu

– 69 classified exercises for every difficulty level

– Exercises you can perform at home with no equipment or at the gym

– Superset mode with audio coach guide, music and timer that assists you during your workout

– Explicit video demonstration and text description for each exercise

– Photo guidance for each exercise and involved muscles

– Create own supersets with customizable exercises

– Professional advices and facts about abs you need to know

– Live support from Valeriu Gutu via Email, Facebook and Instagram
Bước 1: Sử dụng trình duyệt Safari hoặc Puffin để truy cập vào https://ios.codevn.net

Bước 2: Tìm app thích hợp.
Nếu bạn không thấy app ở trang chủ, bạn có thể sử dụng khung tìm kiếm với từ khóa là tên của app.

Bước 3: Chọn phiên bản và cài đặt.
Sau khi đã tìm được app bạn đang cần cài đặt, hãy chú ý đến mục CHỌN PHIÊN BẢN ngay bên dưới để cài đặt, lúc này sẽ hiện lên 1 thông báo rằng bạn có muốn cài đặt app hay không?
Chọn Install để tiến hành cài đặt.
Bây giờ bạn chỉ cần ngồi chờ cho đến khi cài đặt xong.

Bước 4: Đăng nhập tài khoản iTunes của iOS CodeVN.
Sau khi cài đặt xong, hãy mở app đó lên và sử dụng tài khoản mình cung cấp trong group iOS CodeVN để đăng nhập vào app (chỉ cần đăng nhập 1 lần đầu tiên). Bước này rất quan trọng vì nếu không đăng nhập bạn sẽ không dùng được app.

Các app trên iOS CodeVN đều ghi rõ tài khoản kích hoạt app nằm ngay dòng màu đỏ.
Các app không ghi rõ tài khoản kích hoạt đều sử dụng tài khoản [email protected] để kích hoạt.

Vui lòng truy cập id.codevn.net để lấy tài khoản kích hoạt app.

Sau khi đăng nhập mà bạn vẫn bị văng ra khỏi app thì hãy đăng nhập tài khoản vào appstore, tải 1 app free bất kỳ trong mục ĐÃ MUA sau đó tải lại app tại iOS CodeVN.

Chúc các bạn thành công

Lấy tài khoản kích hoạt
Kéo xuống để xem các phiên bản mới hơn.