Video & TV SideView: Remote

Video & TV SideView: Remote

v6.2.0

Nhà phát hành Sony Home Entertainment & Sound Products Inc.
Chuyên mục Apps , ID
Phiên bản 6.2.0
Cập nhật 21/06/2022
Mod Phiên bản cũ
Cài đặt
Tất cả các ID đều bị KHÓA VĨNH VIỄN vì thế không thể kích hoạt ứng dụng, vui lòng KHÔNG CÀI ĐẶT ứng dụng nếu thiết bị (iPhone/iPad/iPod) của bạn chưa từng đăng nhập Apple ID của iOS CodeVN

Sony’s TV remote control app Video&TV SideView will make your TV viewing experience more enjoyable.

Using a smartphone or tablet, you can use the app as a TV remote control for the home.

– Key features
1. Turn your smartphone and tablet into a quick remote controller

– Video & TV SideView official site
http://info.tvsideview.sony.net

– Help
http://info.tvsideview.sony.net/faq/

– Compatible device list

Sony TV Bravia
http://info.tvsideview.sony.net/device.html

Sony Blu-ray DiscTM / Sony DVD Player
http://info.tvsideview.sony.net/device.html

Sony Blu-ray DiscTM / Sony DVD Home Theatre System
http://info.tvsideview.sony.net/device.html

Sony Streaming Player / Sony Network Media Player
http://info.tvsideview.sony.net/device.html

– Additional information
1. “Video & TV SideView” will work only if your mobile device and your home device are connected to the same wireless network.
2. Some functions and services may not be supported by certain home devices.
3. Some functions and services may not be supported in certain regions/countries.

- Tất cả các ID đều bị KHÓA VĨNH VIỄN vì thế không thể kích hoạt ứng dụng, vui lòng KHÔNG CÀI ĐẶT ứng dụng nếu thiết bị (iPhone/iPad/iPod) của bạn chưa từng đăng nhập Apple ID của iOS CodeVN.
- Nếu bạn muốn tải một app miễn phí nào đó yêu cầu iOS cao hơn máy của bạn nhưng Apple ID của bạn chưa từng tải bao giờ, hãy thử sử dụng ipatool-web tại địa chỉ https://ipatool.codevn.net.
- Bạn có thể tải ứng dụng phiên bản cũ với Apple ID của bạn bằng cách sử dụng máy tính (xem hướng dẫn tại đây) hoặc không cần máy tính (xem hướng dẫn tại đây).

Cài đặt Video & TV SideView: Remote

6.2.0 for iOS 10 - 13

Có thể bạn thích