Possibly the easiest way to take photos! Just say “Take a photo”.

It’s 21 century! We might not have flying cars (yet), but photo sessions should not be so demanding.

The app solves a problem we all experience. Wanting to take a couple of nice photos in the gym or at home and being too ashamed to ask a stranger to take a photo of us. Yes, we could use the timer! It requires too much effort to go back after each photo and reset the timer and then pose again. We can use our voice instead. Quick, simple and easy!

Place your iOS device somewhere so it can see you well. Run the app and press the circular button at the bottom. The top and bottom borders will turn to green to indicate that the app is listening to you. Just say “Take a photo” and the app will obey your commands.

It is possible to set a delay before each photo is taken. (1,3,5,10 seconds)

Sometimes external noise may make it harder for the software to distinguish the exact word so there are a few more keywords that would trigger the photo taking: Photo, Camera, Capture, Shoot, Smile, Picture, Cheese.

In addition, there is a feature that allows you to add your own “Magic words” for taking photos. You can add up to 6 favorite words and take photos either alone/with friends or family.

Have an amazing photo session!
Bước 1: Sử dụng trình duyệt Safari hoặc Puffin để truy cập vào https://ios.codevn.net

Bước 2: Tìm app thích hợp.
Nếu bạn không thấy app ở trang chủ, bạn có thể sử dụng khung tìm kiếm với từ khóa là tên của app.

Bước 3: Chọn phiên bản và cài đặt.
Sau khi đã tìm được app bạn đang cần cài đặt, hãy chú ý đến mục CHỌN PHIÊN BẢN ngay bên dưới để cài đặt, lúc này sẽ hiện lên 1 thông báo rằng bạn có muốn cài đặt app hay không?
Chọn Install để tiến hành cài đặt.
Bây giờ bạn chỉ cần ngồi chờ cho đến khi cài đặt xong.

Bước 4: Đăng nhập tài khoản iTunes của iOS CodeVN.
Sau khi cài đặt xong, hãy mở app đó lên và sử dụng tài khoản mình cung cấp trong group iOS CodeVN để đăng nhập vào app (chỉ cần đăng nhập 1 lần đầu tiên). Bước này rất quan trọng vì nếu không đăng nhập bạn sẽ không dùng được app.

Các app trên iOS CodeVN đều ghi rõ tài khoản kích hoạt app nằm ngay dòng màu đỏ.
Các app không ghi rõ tài khoản kích hoạt đều sử dụng tài khoản [email protected] để kích hoạt.

Vui lòng truy cập id.codevn.net để lấy tài khoản kích hoạt app.

Sau khi đăng nhập mà bạn vẫn bị văng ra khỏi app thì hãy đăng nhập tài khoản vào appstore, tải 1 app free bất kỳ trong mục ĐÃ MUA sau đó tải lại app tại iOS CodeVN.

Chúc các bạn thành công

Lấy tài khoản kích hoạt
Kéo xuống để xem các phiên bản mới hơn.