Wizibel lets you create music videos in a flash! If you are a musician and don’t have the time to create an advanced music video for your song, this app is right up your alley. Just import your song, tweak some parameters and export a high quality video to be shared.

The app currently has 12 themes (more themes and features are coming in future updates), each theme with a set of tweakable parameters for customization, like text strings, sizes, colours, images and how audio waveforms/audio visualizations should react to the music.

Most parameters can be automated in a visual timeline.

How to use:

The video can be previewed by interacting with the timeline and play/stop button (right under the preview window).

Beneath the timeline are the selected theme’s parameters. This view is scrollable.

At the bottom there’s a tab bar:

• Theme

Opens up a view with available themes

• Music

Let’s you import music from iTunes or AudioShare (if installed)

Music can also be imported from other apps, using the ”Open In..” function. AIF, WAV, MP3, AAC are supported file formats.

• Settings

• Video Export Quality

LOW renders a low resolution video on export

MID renders a 720p video on export

HIGH renders a 1080p video on export

• Background Zoom, set this to off if you want to disable background images zooming in and out.

•Default transition

Time to fade Images and Colours utilizing the timeline feature.

• Transition curve, choose between linear, ease in, ease out and ease in and out (S-curve)

• Fade In / Fade Out

If turned on, the video will fade in and out in the beginning and end. The slider sets fade time, and the squared button the background colour it should fade to/from.

• Project

This is the project manager where one can save and load complete states.

• Export

Exports the video and, when finished, let’s you save it to the camera roll or send to other apps that accepts videos.

Feedback or suggestions? Drop us a mail: support(at)klevgrand.se or @klevgrand on Twitter
Bước 1: Sử dụng trình duyệt Safari hoặc Puffin để truy cập vào https://ios.codevn.net

Bước 2: Tìm app thích hợp.
Nếu bạn không thấy app ở trang chủ, bạn có thể sử dụng khung tìm kiếm với từ khóa là tên của app.

Bước 3: Chọn phiên bản và cài đặt.
Sau khi đã tìm được app bạn đang cần cài đặt, hãy chú ý đến mục CHỌN PHIÊN BẢN ngay bên dưới để cài đặt, lúc này sẽ hiện lên 1 thông báo rằng bạn có muốn cài đặt app hay không?
Chọn Install để tiến hành cài đặt.
Bây giờ bạn chỉ cần ngồi chờ cho đến khi cài đặt xong.

Bước 4: Đăng nhập tài khoản iTunes của iOS CodeVN.
Sau khi cài đặt xong, hãy mở app đó lên và sử dụng tài khoản mình cung cấp trong group iOS CodeVN để đăng nhập vào app (chỉ cần đăng nhập 1 lần đầu tiên). Bước này rất quan trọng vì nếu không đăng nhập bạn sẽ không dùng được app.

Các app trên iOS CodeVN đều ghi rõ tài khoản kích hoạt app nằm ngay dòng màu đỏ.
Các app không ghi rõ tài khoản kích hoạt đều sử dụng tài khoản [email protected] để kích hoạt.

Vui lòng truy cập id.codevn.net để lấy tài khoản kích hoạt app.

Sau khi đăng nhập mà bạn vẫn bị văng ra khỏi app thì hãy đăng nhập tài khoản vào appstore, tải 1 app free bất kỳ trong mục ĐÃ MUA sau đó tải lại app tại iOS CodeVN.

Chúc các bạn thành công

Lấy tài khoản kích hoạt
Kéo xuống để xem các phiên bản mới hơn.