Danh sách chuyên mục

Xineplex – the movie database

Xineplex – the movie database

v3.3.0

Nhà phát hành Nam Nguyen Sy
Chuyên mục Apps , ID
Phiên bản 3.3.0
Cập nhật 21/06/2022
Mod Phiên bản cũ
Cài đặt
Tất cả các ID đều bị KHÓA VĨNH VIỄN vì thế không thể kích hoạt ứng dụng, vui lòng KHÔNG CÀI ĐẶT ứng dụng nếu thiết bị (iPhone/iPad/iPod) của bạn chưa từng đăng nhập Apple ID của iOS CodeVN

Tính năng ứng dụng:
◦ Bộ sưu tập lớn các bộ phim và phim truyền hình, được cập nhật thường xuyên
◦ Thông tin khác nhau, cập nhật và chính xác về các bộ phim và phim truyền hình mới nhất

- Tất cả các ID đều bị KHÓA VĨNH VIỄN vì thế không thể kích hoạt ứng dụng, vui lòng KHÔNG CÀI ĐẶT ứng dụng nếu thiết bị (iPhone/iPad/iPod) của bạn chưa từng đăng nhập Apple ID của iOS CodeVN.
- Nếu bạn muốn tải một app miễn phí nào đó yêu cầu iOS cao hơn máy của bạn nhưng Apple ID của bạn chưa từng tải bao giờ, hãy thử sử dụng ipatool-web tại địa chỉ https://ipatool.codevn.net.
- Bạn có thể tải ứng dụng phiên bản cũ với Apple ID của bạn bằng cách sử dụng máy tính (xem hướng dẫn tại đây) hoặc không cần máy tính (xem hướng dẫn tại đây).

Cài đặt Xineplex – the movie database

3.3.0 for iOS 8 - 13

Có thể bạn thích