Youtube++ thêm các tính năng mới vào YouTube:

 • Tải video xuống thiết bị của bạn
 • Chặn quảng cáo
 • Phát video / âm thanh trong nền
 • Đặt tốc độ phát lại video (0,5x – 2,0x)
 • Tự động phát lại
 • Tắt giới hạn độ tuổi
 • Điều khiển lùi / tiến với số giây tùy chỉnh
 • Chất lượng phát lại mặc định
 • Trình phát âm thanh cho video đã tải xuống
 • Chuyển đổi video hoặc âm thanh với Audio Converter & Video Converter
 • Nhiều hơn nữa!

Bình luận cho bài viết này đang tắt.

To top