YouTube Reborn iPA using YouTube Reborn by Lillie.

YouTube Reborn v3 – Completely rewritten, sponsorblock, new 4k video/audio downloader and more

YouTube Reborn v3 is a complete rewrite from v2, everything has been rewritten, no external dependencies for anything anymore.

It has a ton of new features such as SponsorBlock and a ton of rewrites to everything including Picture In Picture, 4k video/audio downloading and more.

It is designed for YouTube v17+ (v16- is not fully supported by YouTube Reborn v3) and works on iOS 13-15. iOS 11/12 support is being considered for the future.

Most of your options from v2 should transfer over to v3 but v3 had a lot of preference keys reset, so you will need to re-configure it a bit if you are coming from v2.

Non-jb users can build it using sideloadly by taking the deb and using the inject deb option in sideloadly.

Screenshots: https://imgur.com/a/w6MTXlK

Massive thanks to all my testers and patreons in this 9 month long beta.

If you want to help support Lillie, please consider subscribing to his patreon: https://patreon.com/lillieweeb
Bước 1: Sử dụng trình duyệt Safari hoặc Puffin để truy cập vào https://ios.codevn.net

Bước 2: Tìm app thích hợp.
Nếu bạn không thấy app ở trang chủ, bạn có thể sử dụng khung tìm kiếm với từ khóa là tên của app.

Bước 3: Chọn phiên bản và cài đặt.
Sau khi đã tìm được app bạn đang cần cài đặt, hãy chú ý đến mục CHỌN PHIÊN BẢN ngay bên dưới để cài đặt, lúc này sẽ hiện lên 1 thông báo rằng bạn có muốn cài đặt app hay không?
Chọn Install để tiến hành cài đặt.
Bây giờ bạn chỉ cần ngồi chờ cho đến khi cài đặt xong.

Bước 4: Đăng nhập tài khoản iTunes của iOS CodeVN.
Sau khi cài đặt xong, hãy mở app đó lên và sử dụng tài khoản mình cung cấp trong group iOS CodeVN để đăng nhập vào app (chỉ cần đăng nhập 1 lần đầu tiên). Bước này rất quan trọng vì nếu không đăng nhập bạn sẽ không dùng được app.

Các app trên iOS CodeVN đều ghi rõ tài khoản kích hoạt app nằm ngay dòng màu đỏ.
Các app không ghi rõ tài khoản kích hoạt đều sử dụng tài khoản [email protected] để kích hoạt.

Vui lòng truy cập id.codevn.net để lấy tài khoản kích hoạt app.

Sau khi đăng nhập mà bạn vẫn bị văng ra khỏi app thì hãy đăng nhập tài khoản vào appstore, tải 1 app free bất kỳ trong mục ĐÃ MUA sau đó tải lại app tại iOS CodeVN.

Chúc các bạn thành công

Lấy tài khoản kích hoạt
Kéo xuống để xem các phiên bản mới hơn.